"Złote Gody" jedenastu par z terenu Gminy Łużna

12 października 2016 roku w Urzędzie Gminy Łużna miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało jedenaście par z terenu Gminy Łużna.

 

 

„Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie”          

                                  K.I. Gałczyński

12 października 2016 roku w Urzędzie Gminy Łużna miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało jedenaście par z terenu Gminy Łużna.

Sześć "Złotych Par"

1. Barbara i Stanisław Ćwiklik

2. Halina i Mieczysław Falisz

3. Barbara i Eugeniusz Feć

4. Irena i Władysław Kozioł

5. Maria i Jan Skrobot

6. Krystyna i Marian Zawiślak.

mogło osobiście uczestniczyć w uroczystości i odebrać z rąk Wójta Gminy Łużna- Kazimierz Krok medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent nadaje to odznaczenie tym parom małżeńskim, które przeżyły w jednym, zgodnym i trwałym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Jest to dowód uznania Państwa Polskiego dla trwałości związku małżeńskiego i rodziny.

Wójt Gminy zwracając się do Szanownych Jubilatów mówił - „Minęło 50 lat od chwili kiedy połączyliście swój los. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście sobie słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. … bo przecież miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku”.

 

 

 

Wszystkim Dostojnym Jubilatom serdecznie gratulujemy, życząc zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze Wspólne lata życia.

 


GALERIA: