Gmina Łużna uczestnikiem międzynarodowego spotkania w Lublinie

Na zaproszenie Urzędu Miasta Lublin i Miejskiego Konserwatora Zabytków, delegacja Gminy Łużna pod przewodnictwem Wójta - Kazimierza Kroka wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu przedstawicieli obiektów które otrzymały Znak Dziedzictwa Europejskiego.

 

Konferencja miała miejsce w dniach 3 - 4 lipca 2017 roku w Lublinie w Trybunale Koronnym. Wydarzenie związane było z przełomowym wydarzeniem w dziejach Polski i Litwy jakie miało miejsce w Lublinie gdzie nastąpiło historyczne połączenie dwóch narodów. Unia Lubelska ma już 448 lat.

W ramach konferencji Wójt Gminy zaprezentował obiekt - Cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki oraz przedstawił cele i działania związane z otrzymanym Znakiem. W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka Oddziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk oraz pracownicy Urzędu Gminy Łużna.

Spotkanie umożliwiło nie tylko nawiązanie kontaktów, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami obiektów, promocję cmentarza nr 123 i propagowanie wiedzy o nim, ale było też okazją do zainicjowania wspólnych działań.

 

Materiał Video TVP Lublin.