Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży akademickiej pod hasłem „Niepodległa”.

W dniach 7-10 września 2018 roku w Gminie Łużna odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży akademickiej pod hasłem „Niepodległa”. Uczestnikami spotkania była młodzież z krajów uczestniczących w walkach na Froncie Wschodnim I wojny światowej. Gmina gościła młodzież z Włoch, Hiszpanii oraz Węgier.

Celem spotkania było propagowanie wiedzy o idei Znaku Dziedzictwa Europejskiego, który służy podkreśleniu symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze europejskiej oraz symbolizują integrację Europy. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z historią walk na frontach I wojny światowej. Spotkanie promowało dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski w kontekście europejskim.


 


Program spotkania przewidywał m. in.: zwiedzanie obiektów historycznych na szlakach turystycznych regionu tj. Skansenu Przemysłu Naftowego „Magdalena” w Gorlicach, Muzeum Regionalnego PTTK – ekspozycji I Wojny Światowej i Bitwy pod Gorlicami (etnografia Pogórzan i Łemków, początki przemysłu naftowego), Cmentarza z okresu I Wojny Światowej nr 123 Łużna – Pustki. Podczas spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej młodzież uczestniczyła w wykładzie inauguracyjnym dr. Agnieszki Partridge.

Tematyka wykładu były cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w Małopolsce – historia – pamięć – przyszłość. Spotkanie obejmowało również część artystyczną programu pn. „Rozwinąć skrzydła pamiętając o przeszłości” o tematyce: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” oraz koncert akordeonowy.

Wieczorem w Wiejskim Domu Kultury w Szalowej oraz w Dworku w Szalowej odbył się Piknik integracyjny połączony z koncertem artystycznym i zabawą przy muzyce.

Młodzież wzięła, także udział w całodniowym wydarzeniu edukacyjnym pn. Pogórzańskie Atrakcje Naukowe pod hasłem „E=mc2”.

 


GALERIA: