Pakt przyjaźni i współpracy - Łużna - Massarosa - Teià

Dnia 9 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Łużnej odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli władz gmin: Łużna – Wójt Kazimierz Krok, Massarosa – Włochy Burmistrz Franco Mungai oraz Teià – Hiszpania – Katalonia Burmistrz Andreu Bosch i Rodoreda.

 

W uroczystościach wzięła udział również delegacja młodzieży oraz przedstawicieli władz gmin.

Podczas spotkania podpisano pakt przyjaźni i współpracy jako znak przyjaźni pomiędzy gminami w celu utrzymania i rozwijania jak najlepszych relacji międzyludzkich poprzez spotkania oraz wymianę doświadczeń. Pakt sporządzono w 3 językach dla każdej ze stron.

 

 


GALERIA: