Narodowe Czytanie w Woli Łużańskiej

W roku jubileuszowym odzyskania niepodległości przez Polskę, Biblioteka Publiczna w Woli Łużańskiej włączyła się już po raz trzeci do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej.

     

Czytanie powieści i wierszy rozpoczęliśmy o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Woli Łużańskiej. Reakcja zebranych w sali uczestników, nacechowana była wzruszeniem. 

      Na wszystkich, którzy przyszli ze swoimi egzemplarzami „Przedwiośnia”, tradycyjnie czekała pamiątkowa pieczęć akcji.

      Podczas wcześniejszego głosowania internautów wybrano do czytania powieść Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” w której pisarz dokonał bilansu pierwszych lat niepodległości Polski. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. W roku stulecia odzyskania niepodległości, przy różnych okazjach zalecane jest czytanie tekstów z Antologii Niepodległości. My dokonaliśmy wyboru dwóch tekstów tj. wiersza Leopolda Staffa „Polsko, nie jesteś już Ty niewolnicą!, oraz wiersza Adama Mickiewicza Do matki Polki”. Wspólne czytanie wybranych dzieł narodowych jest  ważne dla naszej historii, kultury, dla wzmacniania fundamentów tego, co nazywamy polskością.

    „Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

     Wszystkim biorącym udział w tym wzniosłym wydarzeniu, które ma na celu propagowanie literatury narodowej dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Narodowego Czytania.