Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia na terenie Gminy Łużna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza, że w zakresie wykonywanych oznaczeń, woda nie nadaje się do spożycia.

Komunikat dotyczy:

  1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej - Łużna 723
  2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Łużańskiej
  3. Gminy Łużna - Łużna 634
  4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łużnej - Łużna 90

Zobacz komunikat Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gorlicach