IV Przegląd Pieśni Pokutnej i Pasyjnej

Zapraszamy na IV Przegląd Pieśni Pokutnej i Pasyjnej

 

REGULAMIN

IV Przeglądu Pieśni Pokutnej i Pasyjnej

Łużna 2019

 

Organizator

1. Organizatorem Przeglądu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej 

    oraz parafia pw. Św. Marcina Biskupa w Łużnej.

 
Czas i miejsce
 1. Przegląd odbędzie się dnia 14.04.2019, tj. niedziela
 2. Przegląd rozpocznie się o godz. 16.30
 3. Miejsce przeglądu:  Kościół pw. Św. Marcina Biskupa w Łużnej.
Cele przeglądu:
 1. Celem jest popularyzacja i rozpowszechnienie pieśni pokutnej i pasyjnej, wymiana doświadczeń wykonawców biorących udział w Przeglądzie oraz nawiązanie współpracy między wykonawcami.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04 kwietnia 2019 roku, decyduje termin nadejścia zgłoszenia.
 2. Adres nadsyłania zgłoszeń:  GOK@luzna.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, 38-322 Łużna 597

         Zgłoszeniem jest czytelnie wypełniona i podpisana KARTA ZGŁOSZENIA.

 1. W przeglądzie można wykonać maksymalnie 2 pieśni lub piosenki pokutne, pasyjne, jednak łączny czas występu nie powinien przekroczyć 15 minut.  
 1. Anima Christi – Marco Frisina  – utwór do wspólnego wykonania przez wszystkie chóry!! ( 1 zwrotka śpiewana przez głosy żeńskie, 2 zw. głosy męskie, 3 zw. żeńskie  + męskie )

Przebieg przeglądu:

        Kościół pw. Św. Marcina Biskupa w Łużnej.

  1.Oficjalne otwarcie Przeglądu

  2. Prezentacja uczestników 

  3. Wspólne wykonanie wszystkich chórów  Anima Christi – Marco Frisina

  4. Poczęstunek dla wszystkich uczestników przeglądu w GOK Łużna                       ( sala widowiskowa)                                                                                                                                                                                               Postanowienia organizacyjne:

 1. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny
 2. Dojazd na miejsce Przeglądu uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
 3. Rozśpiewka we własnym zakresie
 4. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników .

Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Zgłoszenie do udziału w przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 


ZAŁĄCZNIKI:

 1. Regulamin do pobrania.
 2. Karta zgłoszeniowa.
 3. ANIMA CHRISTI - do współnego wykonania.