Wakacje z GOK w Łużnej

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej naprasza na letnie zajęcia

 

Oferta wakacyjna GOK w Łużnej.

 Wakacje 2019’

 

Gminny Ośrodek  Kultury w Łużnej:

 1.  

Wakacyjny kurs fotografii cyfrowej.

- miejsce: galeria nad sala widowiskową GOK

- początek godz. 10.00

- czas trwania około 2 godz.

– uczestnicy : uczniowie szkół podstawowych od klasy   IV.

Prowadzący - Pan Dawid Różycki

Zapisy : Henryk Waląg od  pon. – pt. od godz. 10.00 do 13.00. Tel. 18/3543026

Wtorki i czwartki:

- 16.07

- 18.07

- 06.08

- 08.08

 

 1.  

„Bajkowe poranki” – poranki filmowe dla dzieci .

Sala widowiskowa GOK.

Czas trwania projekcji ok. 60 min. Początek o godz. 10.00

Uczestnicy: dzieci przedszkolne wyłącznie z opiekunami  oraz uczniowie klas  I do V kl. Szkoły Podst.

 

Czwartki:

- 04.07

- 11.07

- 18.07

- 25.07

- 01.08

- 22.08

- 29.08

 1.  

Akademia młodego kucharza – zajęcia kulinarne, dla dzieci i młodzieży

- miejsce: kuchnia w GOK

- początek godz. 11.00

- czas trwania około 1,5 godz. początek od godz.

– uczestnicy : uczniowie szkół podstawowych od klasy   IV.

Prowadzenie Pani Barbara Tabiś .

Zapisy : Henryk Waląg od  pon. – pt. od godz. 10.00 do 13.00. Tel. 18/3543026

Środy i czwartki:

- 03.07

- 04.07

- 10.07

- 31.07

- 01.08

- 21.08

- 22.09

 

 1.  

Zajęcia plastyczne dla dzieci.

- sala wystawowa I piętro bud. GOK

- uczestnicy: uczniowie od klasy IV szkoły   podstawowej.

Prowadząca - Pani Marta Michalik

- godz. 10.00 – 11.30

- Zapisy:  Henryk waląg, od  pon. – pt. od godz. 10.00 do 12.00

Tel. 18/3543026

Wtorki:

- 02.07

- 23.07

- 30.07

- 06.08

- 13.08

- 20.08

 1.  

Wakacyjny kurs  wykonywania koronki klockowej i frywolitkowej.

- sala fitness, I I piętro bud. GOK

- uczestnicy: uczniowie od klasy IV szkoły   podstawowej

- godz. 10.00 – 11.30

- Zapisy:  R. Tarsa, od  pon. – pt. od godz. 10.00 do 13.00

Tel. 18/3543026

Wtorki:

- 02.07

- 23.07

- 30.07

- 06.08

- 13.08

- 20.08

- 27.08

 1.  

Wakacyjny akademia tańca – nauka tańca nowoczesnego, towarzyskiego i regionalnego.

- sala wystawowa I piętro bud. GOK

- uczestnicy: uczniowie od klasy III szkoły   podstawowej z podziałem na grupy wiekowe.

- godz. 10.00 – 12.00

- Zapisy:  R. Tarsa, od  pon. – pt. od godz. 10.00 do 13.00

Tel. 18/3543026

Poniedziałki, środy:

- 01.07

- 03.07

- 22.07

- 24.07

- 29.07

- 31.07

- 05.08

- 19.08

- 28.08

 1.  

Wakacyjny , przyśpieszony kurs gry na gitarze

- sala prób zesp. muzycznych, II piętro bud. GOK

- uczestnicy, dzieci i młodzież od 10 lat.

- godz. 11.00 – 13.00

- czas trwania 1 godz.

- Zapisy:  J. Wypasek, od  pon. – pt. od godz. 10.00 do 13.00

Tel. 18/3543026

Środy, czwartki:

- 03.07

- 04.07

- 10.07

- 11.07

- 17.07

- 18.07

- 24.07

- 25.07

- 21.08

- 22.08

 1.  

„Rozśpiewane wakacje” – karaoke dla dzieci i młodzieży - sala prób zesp. muzycznych, II piętro bud. GOK

- uczestnicy: uczniowie szkół podst.

- początek od godz. 17.00

- czas trwania 1 godz.

Odp. J. Wypasek

 

Wtorki:

- 02.07

- 09.07

- 16.07

- 23.07

- 20.08

- 27.08

 1.  

Wycieczka  krajoznawcza (bus) nad zalew Klimkówka

- uczestnicy- uczniowie szkół podst.

- początek od godz. 10.00

- czas trwania 6 godz.

- koszt ok. 30 zł.

- Zapisy:  H. Waląg, od  pon. – pt. od godz. 10.00 do 13.00

Tel. 18/3543026

 

 

 

Czwartek – 04  lipca

 1.  

Wycieczka krajoznawcza (bus) do Ciężkowic „Skamieniałe Miasto”

Uczestnicy: - uczniowie szkół podst.

- koszt ok. 30 zł.

- Wyjazd spod bud. GOK o godz. 10.00, zakończenie ok. godz.  14.00  w Łużnej.

Odbiór dzieci spod GOK w Łużnej o godz. 14.00.

- Zapisy:  R. Tarsa, od  pon. – pt. od godz. 10.00 do 13.00

Tel. 18/3543026

Odp. R. Tarsa

 

 

 

Czwartek – 11  lipca

 1.  

Rajd rowerowy – trasa: Łużna- Biesna– Zborowice – Ciężkowice - Łużna.

Uczestnicy: uczniowie szk. podst. od IV klasy.  Maksymalnie 12 osób.

Wymagana karta rowerowa.

Wyjazd o godz. 9.00 spod GOK. Zakończenie rajdu ok. godz. 14.00 w Łużnej.

Odbiór dzieci spod GOK w Łużnej o godz. 14.00.

Odp. J. Wypasek – Henryk  Waląg

- Zapisy:  J. Wypasek,  od  pon. – pt. od godz. 10.00 do 13.00

Tel. 18/3543026

 

 

 

 

Czwartek – 01 sierpnia

12

Wycieczka do kina 3 D w Gorlicach

Uczestnicy: uczniowie szk. podst. od IV klasy.

Zbiórka o godz. 10.00 pod GOK, wyjazd autobusem kursowym do Gorlic. Zakończenie wycieczki ok. 14.00 w Łużnej. Odbiór dzieci spod GOK w Łużnej o godz. 14.00. Koszt wycieczki: ok. 25 zł. (cena biletu do kina oraz biletów autobusowych). Odp. J. Wypasek i R. Tarsa . Zapisy:  J. Wypasek,  od  pon. – pt. od godz. 10.00 do 13.00

Tel. 18/3543026

 

 

 

 

Piątek – 23 sierpnia

13

Siatkówka plażowa:

- plac koncertowy przy  GOK

R. Tarsa, J. Wypasek

Od wtorku do piątku od  godz. 10.00

 

Wiejski Ośrodek Kultury w Szalowej:

 

Lipiec

04. „Wakacje z Melpomeną” - Zajęcia teatralne z młodzieżą i dziećmi.

05. Piesza wycieczka na górę „Bajtuga” , ognisko z pieczeniem kiełbasek.

06. Rekreacyjne strzelanie z broni pneumatycznej

11. „Wakacje z Melpomeną” - Zajęcia teatralne z młodzieżą i dziećmi.

12. Nauka tańca regionalnego dla dzieci i młodzieży.

13. Rekreacyjne strzelanie z broni pneumatycznej

19. „Wakacje z Melpomeną” - Zajęcia teatralne z młodzieżą i dziećmi.

20. Piesza wycieczka do „Beskidzkiego Morskiego Oka”    - Maślana Góra

21. Nauka tańca regionalnego dla dzieci i młodzieży.         

25. „Wakacje z Melpomeną” - Zajęcia teatralne z młodzieżą i dziećmi.

26. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

27. Rekreacyjne strzelanie z broni pneumatycznej.

 

Sierpień

01. „Wakacje z Melpomeną” - Zajęcia teatralne z młodzieżą i dziećmi.        

02. Nauka tańca regionalnego dla dzieci i młodzieży.

03. Rekreacyjne strzelanie z broni pneumatycznej.

08. „Wakacje z Melpomeną” - Zajęcia teatralne z młodzieżą i dziećmi.        

09. Nauka tańca regionalnego dla dzieci i młodzieży.

10. Piesza wycieczka do lasu „ Lisiaki” szukanie śladów pierwszej wojny światowej.

16. „Wakacje z Melpomeną” - Zajęcia teatralne z młodzieżą i dziećmi.

17. Nauka tańca regionalnego dla dzieci i młodzieży.

22. Rekreacyjne strzelanie z broni pneumatycznej.

23. „Wakacje z Melpomeną” - Zajęcia teatralne z młodzieżą i dziećmi.        

24. Ognisko z pieczeniem kiełbasek.

31. Nauka tańca regionalnego dla dzieci i młodzieży.

Terminy zajęć   będą dostosowane do warunków atmosferycznych, a także, w miarę możliwości do sugestii uczestników lub ich rodziców i opiekunów. Godziny zajęć będą ustalane z uczestnikami telefonicznie pod nr tel. 506238616 lub osobiście u pracownika WOK w Szalowej p. Stanisława Gawlika.

 


OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Chęć udziału  należy zgłosić na co najmniej trzy dni przed planowaną datą imprezy:

- dla zajęć organizowanych w Łużnej  pod nr tel. 18/3543026 lub osobiście, u osoby odpowiedzialnej za jej organizację.

- dla zajęć organizowanych w Szalowej   pod nr tel. 506238616 lub osobiście u pracownika WOK w Szalowej p. Stanisława Gawlika.

 

( Nie dotyczy kina dla dzieci, zajęć świetlicowych oraz  siatkówki.)

 

3. Regulamin oraz Karta wycieczki zostaną przedstawione rodzicom i opiekunom do wglądu i podpisania w chwili zgłoszenia chęci udziału lub bezpośrednio przed wycieczką.

 

3. Warunkiem uczestniczenia w imprezach jest każdorazowe przedstawienie pisemnej zgody w formie  Oświadczenia  rodziców prawnych opiekunów na udział ucznia w wycieczce oraz zapoznanie się z regulaminem  wycieczki potwierdzone podpisem rodzica lub opiekuna . Wzór  Oświadczenia do pobrania ze strony internetowej luzna.pl.

( Nie dotyczy, kina dla dzieci, zajęć świetlicowych oraz  siatkówki.)

 

4. Pieniądze na pokrycie kosztów wycieczki zbierane są od uczestników bezpośrednio przed wyjazdem.

 

5. W wycieczkach rowerowych wziąć udział mogą jedynie osoby posiadające ważną kartę rowerową lub inny dokument uprawniający do poruszania się rowerem po drogach publicznych.

 

6. W przypadku deszczowej pogody imprezy plenerowe nie odbędą się lub w miarę możliwości odbędą się w innym terminie o czym zgłoszeni uczestnicy zostaną powiadomieni.

 

7. O spełnieniu przez uczestników w/w warunków lub uwzględnieniu innych tutaj nie wymienionych zawsze decyduje Organizator.

 

8. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy GOK w Łużnej pod nr tel. 18/3543026, lub 509054910.

UWAGA!

Jeśli w czasie trwania wakacji pojawią się nowe propozycje wypoczynku nie ujęte w niniejszym wykazie imprez,  informację o nich zastaną umieszczone na stronie internetowej www.luzna.pl


Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia rodzica.