„Moja zielona okolica” - rozdanie nagród

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Łużna odbyło się wręczenie dyplomów oraz nagród zwycięzcom konkursu plastycznego pn. „Moja zielona okolica”

 

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Łużna wpłynęło 29 prac, z których komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce: Aleksandra Dynda
II miejsce: Joanna Pankowska
III miejsce: Maria Sitarz

wyróżnienie: Aleksandra Kawa

Dyplomy oraz nagrody wręczył Wójt Gminy Łużna - Mariusz Tarsa oraz Sekretarz Gminy Łużna - Teresa Burkot.

Konkurs organizowany był w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji– spr.

 


Foto: J.Kieroński

 


GALERIA: