BO Małopolska Modernizacja 3 przejść dla pieszych w ciągu DW 977 w Gminie Łużna.

Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Wybierz odpowiednie działanie i zagłosuj tutaj:
https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie

 


Jeden głos na najlepsze zadanie!

W tym roku głosujemy od 9 do 30 września i udział w nim może wziąć każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat. Tak jak w latach ubiegłych, mieszkańcy mają 1 głos i mogą go oddać tylko na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszkają.

Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce.

W 4 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego będzie można zagłosować na trzy sposoby. Najprostszym i najszybszym będzie oddanie głosu przez internet – już 9 września na stronie www.bo.malopolska.pl zostanie uruchomiony specjalny panel do głosowania. Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczona zostanie też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu – wrzucając go do jednej z 26 stacjonarnych urn (lista poniżej). Wzór tegorocznej karty do głosowania można już znaleźć na www.bo.malopolska.pl.

Głosować będzie również można korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.

 


Głosujmy na zadanie:

SAD 24. Modernizacja 3 przejść dla pieszych w ciągu DW 977 w Gminie Łużna.


Nazwa zadania:

Modernizacja 3 przejść dla pieszych w ciągu DW 977 w Gminie Łużna.

Krótki opis zadania

Zadanie obejmuje modernizację dwóch najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977 w Łużnej oraz jednego, równie ruchliwego, umiejscowionego na ww. DW nr 977 o znaczącym natężeniu ruchu w miejscowości Biesna. Łącznie zadanie obejmuje modernizację 3 przejść dla pieszych przy DW nr 977. Każde z nich zostanie wyposażone w inteligentny system bezpiecznego przejścia informujący kierowcę o osobie poruszającej się po przejściu dla pieszych. Lampy będą się aktywować tylko w momencie, gdy pieszy zbliży się do pasów i podczas przechodzenia przez przejście – tj. aktywne punktowe elementy odblaskowe oraz lampy halogenowe aktywujące się tylko w momencie, gdy pieszy podchodzi do przejścia. W ten sposób system sprawia, iż kierowca zwraca większą uwagę na pieszego na przejściu, ponieważ sygnały świetlne informują o ruchu pieszych, a nie są cały czas włączone - bez względu na ruch pieszego. Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ludności na przejściach dla pieszych oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierowców, jak i pozostałych użytkowników ruchu drogowego (m.in. rowerzystów).

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania:

Bezpośrednie miejsce realizacji zadania: Powiat Gorlicki, Gmina Łużna, sołectwa: Łużna i Biesna.
Odbiorcami i adresatami są również mieszkańcy Gmin ościennych - w szczególności: Gminy Bobowa, Gminy Moszczenica, Gminy Gorlice.