Etno Dożynki w Gminie Łużna

Plecenie tradycyjnych wieńców dożynkowych, cała gama warsztatów rzemieślniczych oraz scenka rodzajowa o tym, jak to kiedyś z młocką bywało – to tylko niektóre z atrakcji, jakie w tym roku czekały na uczestników Święta Plonów w Łużnej.

 

Spotkanie plenerowe rozpoczęło się Mszą Świętą podczas której poświęcone zostały wieńce oraz chleby dożynkowe. Następnie barwny korowód przeszedł na plac obok Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.  

W tym roku nad organizacją Święta Plonów pracowała grupa 17 działaczek należących do Stowarzyszenia Kobiet „Łużnianka”. Tradycyjny wieniec dożynkowy miał kształt kopuły, co związane to jest z terenem Pogórza. Pojawiła się w nim wrotycz, nawłoć, różne gatunki mięty oraz len.

Nie zabrakło również czerwieni, która dominowała i pojawiła się pod postacią jarzębiny oraz kwiatów. Dożynkowym darem uhonorowani zostali miejscowi rolnicy. Na ich ręce złożony został wieniec, zaś na dłonie ich żon chleb, który powstał na zakwasie z różnych ziaren oraz wypiekany był w tradycyjnym piecu. Podczas obdarowywania nie zabrakło dawnych obyczajów. Warto zaznaczyć także, że tegoroczny wieniec dożynkowy brał udział w konkursie EtnoPolska. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe.

Celem projektu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach programu dofinansowane są przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo szczególnie w małych miejscowościach. To właśnie dzięki programowi możliwe było zorganizowanie warsztatów rzemieślniczych prezentujących zawody takie jak łyżkarz, gonciarz czy dziegciarz. Goście przybyli na Dożynki nie tylko oglądali i słuchali opowieści o dawnym fachu,  ale także mogli osobiście usiąść i spróbować swoich sił. A wszystko to przy akompaniamencie ludowych melodii,  w otoczeniu kwiatów     i plonów oraz przy pysznej biesiadzie.  Tegoroczne Łużańskie Dożynki uświetnili licznie przybyli mieszkańcy, rolnicy oraz znamienici goście na czele z księżmi dekanatu łużniańskiego, parlamentarzystami, samorządowcami, przedstawicielami służb mundurowych oraz instytucji, z którymi współpracuje Gmina Łużna.


 

 


GALERIA: