DZIAŁANIA UCZNNIÓW W RAMACH X EDYCJI KONKURSU „ODBLASKOWA SZKOŁA”

Jestem bezpieczny – zajęcia edukacyjne w klasach I – III mające na celu przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, utrwalenie znajomości podstawowych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, kształtowanie pozytywnych cech wzorowego uczestnika ruchu drogowego oraz zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom.

 

 1. Odblaskowy spacer klas I – praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię.  

 

 

 1. Szycie odblasków – uczniowie klasy III b podczas zajęć Koła Plastycznego szyli odblaski według własnego pomysłu. Odblaski te wykorzystają podczas poruszania się po drogach.

 1. Jestem widoczny – jestem bezpieczny. Zajęcia w klasie III b promujące bezpieczne zachowania w ruchu drogowym.

 

 

 

 1. Gazetki ścienne i kąciki tematyczne wykonane przez uczniów pod kierunkiem wychowawców – odblaskowa szkoła.

 

 1. „Odblaskowy poliglota” - Uczniowie koła lingwistycznego przystąpili do akcji „Odblaskowa Szkoła”, poszerzając swoją wiedzę o znajomość przepisów ruchu drogowego w j. angielskim oraz w j. niemieckim. To nauka na autentycznych materiałach. Uczniowie pracując w parach zajmowali się tłumaczeniem znaków drogowych, korzystając z internetowych słowniczków. Znając
  i rozumiejąc zasady ruchu drogowego w różnych językach stajemy się „Odblaskowymi Poliglotami”.

 

 1. Ekologiczno - odblaskowe Sprzątanie Świata – uczniowie koła ekologicznego pod opieką nauczyciela z zapałem przystąpili do akcji „Ekologiczno- Odblaskowe Sprzątanie Świata”. Jej celem było kształtowanie nawyków ekologicznych, działanie na rzecz ochrony środowiska, promowanie ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji, pamiętając przede wszystkim o bezpieczeństwie. W związku z tym uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe, worki i rękawiczki.

 

 1. Odblaskowy warsztat przyrodnika - Młodzi ekolodzy na zajęciach koła ekologicznego wykonywali odblaskowe przyrządy ułatwiające obserwację przyrody w czasie wypraw terenowych: mapa, plan, aparat fotograficzny, kompas, taśma miernicza, lupa, lornetka.

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna – Uczniowie klas I – III uczestniczyli
  w spotkaniu z funkcjonariuszem Straży pożarnej. Dzieci zdobyły informacje jak zachować się w sytuacji zagrożenia, wezwać pomoc oraz jak udzielić pierwszej pomocy zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczniowie utrwalili numery alarmowe, oraz ćwiczyli praktyczne umiejętności przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej na fantomie oraz jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

 1. Spotkanie z pielęgniarką szkolną – Uczniowie klasy III b uczyli się zachowania w nagłych wypadkach takich jak:
 • krwotok z nosa
 • podejrzenie złamania kończyny
 • utrata przytomności
 • oparzenie
 • zatrucie środkami chemicznymi.

 1. Akcja promująca bezpieczeństwo skierowana do Seniorów. Uczniowie uświadomili Seniorom jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych podczas poruszania się po drogach.

 

 

 1. Biblioteczny kącik odblaskowy

 1. Wykonanie gadżetów odblaskowych na ODBLASKOWĄ DYSKOTEKĘ 
  - kl. III a

 1. Przygotowanie przedstawienia na podsumowanie konkursu pod hasłem

W ŁUŻNEJ CZY TEŻ W ŁODZI, KAŻDY Z ODBLASKAMI CHODZI! – kl. III b

W planach są kolejne działania w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”, między innymi:

 • Odblaskowa dyskoteka
 • Spotkanie z funkcjonariuszem policji
 • Konkursy i lekcje wychowawcze
 • „Happening z odblaskiem w tle”

Apel podsumowujący działania szkoły

 


GALERIA: