Nowy wóz bojowy OSP Szalowa

W dniu 6 października 2019r. w OSP Szalowa odbyło się poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 13.290. Samochód został sfinansowany ze środków Gminy Łużna, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska , Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Szalowej. Całość oprawy uroczystości uświetniła orkiestra z Siedlisk. W uroczystości udział wzięli m.in. Barbara Bartuś i Elżbieta Zielińska - Posłowie na Sejm RP, Stanisław Kogut - Senator RP, Jadwiga Wójtowicz - Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kazimierz Koprowski - Prezes WFOŚiGW w Krakowie, dh Krzysztof Kosiba, dh Przemysław Wszołek oraz dh Eugeniusz Stukus - członkowie struktur Wojewódzkich i Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, bryg. Jarosław Rospond - przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, Stanisław Kaszyk - Wicestarosta Gorlicki, ks. Stanisław Porębski - powiatowy kapelan strażaków, bryg. Krzysztof Gładysz - Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach wraz z Zastępcą st. kpt. Waldemarem Krokiem, mł. bryg. Dariusz Surmacz - Z-ca Dowódcy JRG w Gorlicach, podinsp. Artur Siedlarz - Komendant Komisariatu Policji w Bobowej a także Mariusz Tarsa - Wójt Gminy Łużna.

W imieniu strażackiej społeczności jednostki OSP Szalowa odbioru kluczyków do nowego samochodu dokonali dh Marcin Barczyk - Naczelnik OSP Szalowa i kierowca dh Mieczysław Radzik. Licznie przybyli goście dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Poświęcenia samochodu dokonał ks. Mieczysław Górski - proboszcz parafii w Szalowej. Podczas apelu dokonano podsumowania konkursu plastycznego pod nazwą "straż oczami dziecka". Nagrody dla laureatów wręczyli Mariusz Tarsa - Wójt Gminy Łużna oraz dh Krzysztof Kosiba - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.

Foto: OSP Szalowa


GALERIA: