III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej "Bogu i Ojczyźnie".

W dniu 8 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej odbył się III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej "Bogu i Ojczyźnie". W imprezie udział wzięło 57 wykonawców - solistów i zespołów, razem 250 osób. Festiwalowe zmagania oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Katarzyna Pater, Helena Sorota oraz Bogdan Matusik przyznając najlepszym wykonawcom nagrody i wyróżnienia. Swoją nagrodę ufundował także Wójt Gminy Łużna Pan Mariusz Tarsa.

 

Przebieg imprezy był transmitowany 'na żywo" na portalu Youtube, a obecnie nagranie dostępne jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Yp3wiRg74MI
 

Poniżej przedstawiamy protokół Komisji Artystycznej Festiwalu.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim wykonawcom oraz ich opiekunom i instruktorom za olbrzymi wkład pracy włożony w przygotowanie poszczególnych wykonań. Jednocześnie już teraz pragną zaprosić do uczestnictwa w przyszłorocznej edycji Festiwalu.

 

Protokół
z posiedzenia Komisji Artystycznej III Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Bogu i Ojczyźnie” który odbył się w dniu 08 listopada 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

Komisja Artystyczna w składzie:
- Helena Sorota
- Katarzyna Pater
- Bogdan Matusik
po obejrzeniu łącznie 57 prezentacji, w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe: klasy I – IV, szkoły podstawowe, klasy V – VIII oraz szkoły średnie, w kategoriach: solistów – wokalistów, zespołów muzycznych do 10 osób oraz zespołów muzycznych powyżej 10 osób postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


I. Grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy I - IV
1. Kategoria: „soliści – wokaliści”
- I miejsce otrzymuje: Amelia Mika - Szkoła Podst. im. A. Mickiewicza w Dominikowicach
- II miejsce otrzymuje: Patrycja Kuk - Szkoła Podst. w Sędziszowej
- III miejsce otrzymuje: Urszula Lisowicz - Szkoła Podst. w Klęczanach
 
Wyróżnienie otrzymują:

- Julia Kaleta - Szkoła Podst. im. S. Czarnieckiego w Racławicach
- Oliwia Janas - Szkoła Podst. im. W. Potockiego w Bieczu

2. Kategoria: „zespoły muzyczne” do 10 osób
- I miejsce otrzymuje zespół „GAMA” ze Szkoły Podst. w Biesnej
- II miejsce otrzymuje: zespól wokalny ze Szkoły Podst. w Ciężkowicach
- III miejsce otrzymuje zespół wokalny: Amelia Rzemińska, Anna Gryboś, Maria Gryboś ze Szkoły Podst. w Bieśniku.

3. Kategoria: „zespoły muzyczne” powyżej 10 osób nagród nie przyznano.

II. Grupa wiekowa – szkoły podstawowe, klasy V - VIII
1. Kategoria: „soliści – wokaliści”
- cztery równorzędne I miejsca otrzymują:
• Aleksandra Wiejaczka - Szkoła Podst. w Szalowej
• Jolanta Brończyk - Szkoła Podst. w Wilczyskach
• Patryk Kruczek - Szkoła Podst. w Bobowej
• Wiktoria Kołodziej - Szkoła Podst. w Wilczyskach
- dwa równorzędne II miejsca otrzymują:
• Zuzanna Hadalska – Zesp. Szkół im. JP II w Staszkówce
• Kinga Święs - Szkoła Podst. im. A. Mickiewicza w Dominikowicach
- cztery równorzędne III miejsca otrzymują:
• Szymon Dyl - Szkoła Podst. im. JP II w Ciężkowicach
• Martyna Dobek – Zesp. Szkolno – Przedszkolny w Libuszy
• Martyna Zych - Szkoła Podst. im. JP II w Biesnej
• Mariola Gaj - Szkoła Podst. im. JP II w Ciężkowicach
- wyróżnienia otrzymują:
• Anastazja Wojnarowicz - Zesp. Szkolno – Przedszkolny w Korczynie
• Klaudia Król - Niepubliczna Szkoła Podst. w Pławnej

2. Kategoria „zespoły muzyczne” do 10 osób
- I miejsce otrzymuje zespół wokalny z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy
- dwa równorzędne II miejsca otrzymują:
• chór szkolny ze Szkoły Podst. w Bobowej
• chór „Nolite Timere” ze Szkoły Podst. w Ciężkowicach.
- wyróżnienie otrzymuje zespół: Kamila Wojtas i Oliwia Kostrzewa ze Szkoły Podst. w Szalowej.

3. Kategoria: „zespoły muzyczne” powyżej 10 osób
- I miejsce otrzymuje chór „Regnom Sonoris” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy
- II miejsce otrzymuje: zespół wokalny ze Szkoły Podst. w Szalowej
- wyróżnienie otrzymuje zespół: Kamila Wojtas i Oliwia Kostrzewa ze Szkoły Podst. w Szalowej.

III. Grupa wiekowa – szkoły średnie
1. Kategoria: „soliści – wokaliści”
- I miejsce otrzymuje Julia Król – Zesp. Szkół Nr 1 im. I. Łukasiewicza
- II miejsce otrzymuje Paweł Jędrzejowski - I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kromera w Gorlicach
- dwa równorzędne III miejsca otrzymują:
• Gabriela Kuk – Zesp. Szkół Zawodowych w Bieczu
• Natalia Podwika – Zesp. Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

2. Kategoria „zespoły muzyczne” do 10 osób
- I miejsce otrzymuje zespół wokalno – instrumentalny z Domu Kultury w Wojnarowej
- III miejsce otrzymuje zespół muzyczny „Kreatywni” z Zesp. Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.
- wyróżnienie otrzymuje zespół: Kinga Fyda, Sabina Dziedzic z Zesp. Szkół Ogólnokształcących w Bobowej.

3. Kategoria: „zespoły muzyczne” powyżej 10 osób
- wyróżnienie otrzymuje Szkolny Zespół Muzyczny z Zespołu Szkół Zawodowych w Bobowej.

- Nagrodę specjalną ufundowana przez Wójta Gminy Łużna Pana Mariusza Tarsę otrzymuje zespół wokalny z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy.

Komisja pragnie podkreślić duże znaczenie Festiwalu dla zachowania oraz kultywowania tradycji muzycznych związanych ze wspólnym śpiewaniem pieśni religijnych i patriotycznych. Między innymi to właśnie one stanowią istotę naszej tożsamości narodowej. Komisja jest pod wrażeniem wysokiego poziomu artystycznego prezentowanych utworów oraz bardzo dużego zainteresowania udziałem w Festiwalu.
Wszystkim wykonawcom serdecznie dziękujemy za ogromny wkład pracy w przygotowanie swoich występów. Podziękowania należą się także nauczycielom i opiekunom poszczególnych wykonawców. Komisja pragnie skierować słowa uznania i podziękowania dla Gminnego Ośrodka Kultury za organizację festiwalu oraz Wójtowi Gminy Łużna Panu Mariuszowi Tarsie za ufundowanie nagród.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a tym którym dzisiaj się nie poszczęściło życzymy, aby w następnych edycjach Festiwalu zajmowali czołowe miejsca.

Łużna, dnia 08 listopada 2019 r.
Komisji Artystyczna:
- Helena Sorota
- Katarzyna Pater
- Bogdan Matusik