Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łużna

Śp. Ks. Prałat Józef Zabrzeński – długoletni proboszcz Parafii p.w. Św. M. Biskupa w Łużnej, autorytet, prawdziwy wzór do naśladowania i osoba, która w sposób szczególny jednoczyła parafian oraz wszystkich mieszkańców został pośmiertnie odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Łużna. Uroczysta, Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łużna odbyła się 19 listopada 2019 roku, w drugą rocznicę śmierci Księdza Zabrzeńskiego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

 

Ksiądz Prałat Józef Zabrzeński jest to pierwsza osoba w Gminie Łużna uhonorowana w ten sposób. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łużna została podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku na wniosek Wójta Gminy Łużna podczas XI Sesji Rady Gminy Łużna.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.30 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym     w Łużnej. Następnie przybyli goście oraz mieszkańcy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie miało miejsce wręczenie Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łużna Śp. Ks. Prałatowi Zabrzeńskiemu na ręce obecnego Proboszcza Parafii Ks. Dra Stanisława Kubonia. Głos zabrała członkini rodziny Śp. Ks. Józefa, a przemówienia podczas uroczystości wygłosili: Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Stanisław Kaszyk, Przewodniczący Rady Gminy Łużna Tomasz Ptaszek, Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa oraz długoletni członek Rady Parafialnej Parafii p.w. Św. M. Biskupa w Łużnej Bonifacy Baran.  Kolejna część uroczystości to inscenizacja oraz prezentacja multimedialna oparta na materiałach archiwalnych przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Nr. 1 w Łużnej.

Ks. Prałat pełnił swoją posługę w trudnych czasach komunizmu, stanu wojennego, przemian gospodarczych  w wolnej Polsce, a także w momentach trudnych dla Kościoła              i religii. W historii Gminy Łużna zapisał się jako budowniczy dwóch Kaplic oraz  plebanii . Mieszkańcy, parafianie, setki wychowanków, kapłani rodacy, księża wikariusze, księża proboszczowie z parafii Dekanatu Łużna, wszyscy wspominają dziś Śp. Księdza Józefa jako osobę wielkiej dobroci, pokory i szacunku dla drugiego człowieka.  Doświadczał cierpienia, nie omijały go ciężkie choroby, kilkakrotnie poddawał się operacjom i leczeniu szpitalnemu mimo to nie opuścił swoich parafian.  Do końca swoich dni wspierał obecnego Proboszcza w codziennej posłudze kapłańskiej jako rezydent. Nawet  u kresu swoich życiowych sił służył wiernym posługą   w konfesjonale, dodawał otuchy, wspierał  i pomagał. Odszedł w wieku 88 lat, w sześćdziesiątym roku swojej posługi kapłańskiej.


 


Biografia ks. Józefa Zabrzeńskiego

 

Ks. Józef Zabrzeński urodził się 15 grudnia 1929 roku w Żmiącej, w parafii Ujanowice jako syn Jana i Wiktorii z domu Zelek. Po ukończeniu szkoły średniej i złożeniu w 1950 roku w Tarnowie egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie podejmuje studia na wydziale filozoficzno-teologicznym. Święcenia kapłańskie otrzymuje 23 czerwca 1957 roku w Tarnowie z rąk biskupa Karola Pękali. Następnie podejmuje pracę jako wikariusz; od 10 lipca 1957 roku w parafii  Żegocinie, od 1 sierpnia 1964 roku w parafii Łącko, od 27 września 1970 roku w parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku. W dniu 10 sierpnia 1972 roku został mianowany proboszczem parafii pod wezwaniem św. Marcina Biskupa w Łużnej. Urząd proboszcza parafii Łużna pełnił do sierpnia 2000 roku, a następnie został w tej parafii w charakterze rezydenta.   

W swojej długoletniej posłudze ks. Józef Zabrzeński pełnił także wiele innych funkcji jak; notariusza dekanatu Gorlice, wicedziekana dekanatu Gorlice-Północ, dziekana dekanatu Gorlice-Północ , dziekana dekanatu Łużna i dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Łużna.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańska otrzymał w dniu 24 maja 1974 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale et Mantoletto. W dniu 9 czerwca 1992 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świętobliwości.

Zmarł 19 listopada 2017 roku, a 22 listopada 2017 roku po mszy celebrowanej w kościele parafialnym w Łużnej w kondukcie pogrzebowym odprowadzony na miejscowy cmentarz. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Władysław Bobowski.

W uznaniu zasług dla społeczności łużniańskiej w dniu 22 sierpnia 2019 roku,  Rada Gminy Łużna Uchwałą Nr XI/86/19 nadała księdzu Józefowi Zabrzeńskiemu tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Łużna”.

Uroczyste pośmiertne wręczenie aktu nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Łużna” rodzinie zmarłego planowane jest w rocznicę śmierci.

Życiorys opracowano np. 

Currenda 4/2017 – Z życia diecezji

foto: T. Machowski


GALERIA: