Konkurs szopek bożonarodzeniowych

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, serdecznie zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Poniżej prezentujemy Regulamin Konkursu. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej tradycyjnej, świątecznej zabawie :) Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

 

REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:
• Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
• Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
• Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
• Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

2. Tematyka konkursu
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka oraz ogólne wrażenie estetyczne.
3. Każdy uczestnik lub zespół uczestników powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z materiałów naturalnych: drewna, sznurków jutowych, lnu, roślin itp. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby.
4. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora.
5. Szopkę należy dostarczyć do 12.12.2019r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.

Ocena i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
• ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
• opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);
• wkład pracy;
• estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
3. Za najwyżej ocenione prace przyznane zostaną trzy miejsca: I, II i III oraz trzy wyróżnienia.
4. Zdobywcy I, II i III otrzymają nagrody rzeczowe natomiast zdobywcy wyróżnień otrzymają dyplomy.
5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.
6. Wybrane prace zostaną wyeksponowanie na specjalnej wystawie zorganizowanej w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka kultury w Łużnej.

Dodatkowe informacje dot. konkursu można uzyskać pod nr tel. 509054910 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!


ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej