Porządkowanie i upowszechnianie wiedzy o cmentarzach wojennych na terenie Gminy Łużna.

W dzięki staraniom Wójta Gminy Pana Mariusz Tarsy Gmina Łużna pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju 2019”.

 

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem , a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

W ramach programu dofinansowane zostało zadanie pn. „Działania związane z utrzymaniem właściwego porządku oraz upowszechnianiem wiedzy o cmentarzu wojennym nr 123 w Łużnej.”

Projekt dotyczył działań związanych z infrastrukturą oraz upamiętnianiem historii cmentarza wojennego nr 123 w Łużnej odznaczonego Znakiem Dziedzictwa Europejskiego i zakładał wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz mających na celu przywrócenie/utrzymanie na nim porządku.

Dodatkowo zorganizowane i przeprowadzone zostały wystawy tematyczne, konferencja, wyjście z przewodnikiem oraz wydruk informatora dotyczącego cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Łużna.

Działania w ramach projektu skierowane były do wszystkich grup wiekowych, zarówno z Polski jak i z różnych krajów świata - tj. do osób podążających śladami I Wojny Światowej, odwiedzających miejsca pamięci historycznej w Gminie Łużna oraz regionie Małopolski.

W zakresie upowszechniania wiedzy o grobach i cmentarzach, a także spoczywających na nich ofiarach walk zorganizowane zostały wystawy (na cmentarzu wojennym nr 123 w Łużnej), konferencja mająca charakter wielopokoleniowy, międzynarodowy, dotycząca cmentarzy wojennych z terenów Gminy Łużna - ze szczególnym uwzględnieniem największej nekropoli - Cmentarza Nr 123 w Łużnej odznaczonego w 2016 r. Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, w zwiedzaniu którego towarzyszył przybyłym przewodnik znający historię i wydarzenia okresu I Wojny Światowej.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zatrudnione zostały 2 osoby, które dbały o porządek i czystość na terenie Cmentarza Wojennego Nr 123 Łużna - ”Pustki”.

Teren cmentarza wymagał gruntownego uporządkowania, oczyszczenia z zalegających konarów a także wyplewienia mnożących się chwastów, oraz wykoszenia traw, które przysłaniały mogiły poległych i wytyczone ścieżki. W działaniach wpierali pracowników wolontariusze ze szkolnych kół wolontariackich z terenu Gminy Łużna, jak również strażacy ochotnicy działający w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w Łużnej.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu został wydany folder informujący o historii, a przede wszystkim cmentarzach wojennych usytuowanych na terenie Gminy Łużna, ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza wojennego nr 123 Łużna – Pustki, który jest do nabycia w Gminie Łużna.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych po odbiór informatora.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


GALERIA: