PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU

W dniu 18 grudnia 2019r. próbna drużyna harcerska działająca w Szkole Podstawowej nr 2 przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łużnej przekazała Betlejemskie Światło Pokoju Wójtowi Gminy Łużna - Panu Mariuszowi Tarsie.

 

Światło to harcerze odebrali 15 grudnia w niedzielę na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Głównym organizatorem wyjazdu był Hufiec ZHP Gorlice.

“W Tobie jest światło” – takie hasło przewodniczyło tegorocznym obchodom przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Krakowie.

Drużyna harcerska w Zespole Szkolno - Przedszkolnym działa od października 2019 r. i liczy 19 członków, którzy z zaangażowaniem uczestniczą w różnych wyjazdach, imprezach i uroczystościach realizując swój plan pracy, ale przede wszystkim służyć przy tym Bogu, bliźnim i ojczyźnie.

Idea przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju sięga 1986 r. natomiast od 1987 r. akcji patronują austriaccy skauci, którzy przewożą do swojego kraju płomień z groty betlejemskiej - miejsca narodzin Chrystusa.

W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce - w tym roku przypadła kolej na Polaków. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ - do Szwecji.

Foto: G.Wałęga


GALERIA: