Wieczór kolęd w Łużnej oraz otwarcie Klubu Seniora

Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek, występy regionalnych zespołów, a jako podsumowanie wieczoru oficjalne otwarcie Klubu SENIOR+ – wszystko to czekało na mieszkańców naszej Gminy oraz zaproszonych gości, którzy udali się 6 stycznia 2020 roku – w Święto Trzech Króli - do Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.

 

Koncert Kolęd i Pastorałek w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej to już tradycja. W tym roku na scenie pojawiła się Orkiestra Dęta , Chór CANTABILE,  Solistki Studia Piosenki, Zespoły "Satisfaction"  z Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej, a także gościnnie: zespół "Mszanka Band" oraz Kapela „ Szabasówka” z Bobowej. Zaprezentowane zostało także widowisko regionalne „Po kolędzie” w wykonaniu Grupy Kolędniczej z Łużnej, a wszyscy obecni na koncercie zostali zaproszeni do włączenia się we wspólne śpiewanie.

Druga część wieczoru w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej to oficjalne otwarcie Klubu SENIOR+, w którym licznie uczestniczyli członkowie Klubu, ale także osoby zainteresowane  udziałem w zajęciach.

Klub Senior+  mieści się w wyremontowanych i przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w  Łużnej. Został on utworzony dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach wieloletniego programu Senior+.  Oficjalnego otwarcia Klubu dokonali: radna Sejmiki Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, wicestarosta powiatu gorlickiego Stanisław Kaszyk, proboszcz Parafii Św. M. Biskupa w Łużnej ks. dr Stanisław Kuboń, przewodniczący Rady Gminy Łużna Tomasz Ptaszek oraz wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa.

Głównym założeniem Klubu jest  m.in. aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników, organizowanie różnorodnych zajęć aktywizacyjnych m.in w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości osób starszych, a także zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości i spotkań.

Przypominamy, iż osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub Seniora mogą zgłaszać się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://gops.luzna.pl/klub-senior który następnie należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej.

Foto: M.Rząca


GALERIA: