Podsumowanie pszczelarskiego roku 2019

W niedzielę tj. 19 stycznia 2020 r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Łużnej odbyło się zebranie Koła Pszczelarzy w Łużnej, na którym brać pszczelarska podsumowała rok 2019 w swoich pasiekach.

 

Coroczne zebranie pszczelarzy Gminy Łużna uświetnili zaproszeni Goście: Wiceprezes KZP – Hilary Rysiewicz, Wójt Gminy Łużna – Mariusz Tarsa, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Marcin Przybycień, przedstawiciel Policji aspirant sztabowy - Wojcech Karp, przedstawicielka Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karnowicach – Katarzyna Gajewska, Sołtys Sołectwa Łużna - Barbara Tabiś.

Zebranie otworzył Prezes Koła Pszczelarzy w Łużnej - Zygmunt Zawiślak, który przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na to spotkanie; następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za zakończony niedawno 2019 rok. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ogromny problem, jakim jest brak nowych nasadzeń roślin oraz drzew miododajnych na terenie Gminy Łużna, jak i gmin ościennych, a także nadmienił, iż rok 2019 nie był korzystny dla pszczelarzy również z powodu panującej suszy.

Głos zabrał także wiceprezes KZP przedstawiając osiągnięcia Związku za 2019 r. Wyraził zadowolenie widząc na zebraniu młodych ludzi, dopiero rozpoczynających swoją przygodę z pszczelarstwem, których zachęcał do czynnego włączania się w działalność Koła oraz KZP. Przychylił się do opinii Prezesa Koła Pszczelarzy w Łużnej, że rok 2019 był bardzo ciężki. Pszczelarze nie mieli miodu, a wiele pszczół wyginęło do czego przyczyniły się coraz powszechniej stosowane środki ochrony roślin. Zwrócił uwagę również na ocieplający się klimat i tym samym wyjątkowo łagodne zimy, które  również sprawiają wiele problemów pszczelarzom i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie pasieki.

W kolejnej części spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii – Marcin Przybycień, przedstawił zasady rejestracji Sprzedaży Bezpośredniej oraz Rolniczego Handlu Detalicznego, a także korzyści jakie niesie taka działalność dla pszczelarzy.

Przedstawiciel Policji – aspirat sztabowy Wojciech Karp wspomniał natomiast o incydentach dotyczących nieprawidłowego stosowania oprysków na terenie Gminy Łużna, oraz o konsekwencjach jakie płyną w sytuacji wykrycia takiego nieodpowiedzialnego zachowania.

Wątek oprysków kontynuowała także p. Katarzyna Gajewska z ODR, która po krótce przedstawiła zasady stosowania chemii w gospodarstwach rolnych, zwróciła także uwagę, że każda osoba używająca opryskiwacza ciągnikowego oraz ręcznego zobowiązana jest posiadać odpowiednie uprawnienia oraz przestrzegać godzin wykonywania zabiegów – tj. – odpowiednio: porannych lub wieczornych.

W końcowej części spotkania głos zabrała także Sołtys Sołectwa Łużna - Barbara Tabiś, wspominając o swoim przywiązaniu do pszczelarstwa dzięki ojcu pszczelarzowi, oraz wyraziła zainteresowani i wolę pomocy, z racji zajmowanego stanowiska, pszczelarzom z Łużnej.

Podsumowania dokonał Wójt Gminy Łużna - Mariusz Tarsa, który dziękując za zaproszenie wyraził zadowolenie, iż w Gminie Łużna istnieje Koło mające tak długą historię oraz tradycję. Zwrócił się także bezpośrednio do obecnych na spotkaniu, młodych pszczelarzy: „mimo, że jest to ciężki kawałek chleba cieszę się widząc tyle osób chcących kontynuować te piękne pszczele tradycje”. Wójt Gminy Łużna zapewnił o chęci jak najszerszej pomocy ze strony Gminy dla tak ważnej gałęzi rolnictwa jaką jest Pszczelarstwo.

W trakcie zebrania wiceprezes KZP Hilary Rysiewicz dokonał wręczenia złotych i brązowych odznak dla zasłużonych pszczelarzy Koła w Łużnej „Za zasługi położone dla rozwoju pszczelarstwa”.

tekst i foto: G.Wałęga


GALERIA: