Apel posumowujący pracę w Zespole Szkół w Łużnej

W dniu 24 stycznia 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Łużnej odbył się dla uczniów apel podsumowujący pracę dydaktyczno-wychowawczą w I okresie roku szkolnego 2019/2020.

 

 Pani Dyrektor Monika Skrobot podsumowała osiągnięcia uczniów z zajęć edukacyjnych oraz osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Podziękowała uczniom i nauczycielom za organizację  uroczystości społeczności szkolnej oraz dla środowiska lokalnego.

Był to również czas na pogadankę na temat bezpiecznego pobytu uczniów na feriach zimowych, którą poprowadziła Pani mł. asp. Ewa Bożek z Komisariatu Policji w Bobowej.

tekst: ZS. Łużna

foto: G.Wałęga


GALERIA: