Spotkanie depozytariuszy Znaku Dziedzictwa Europejskiego

Muzeum Archidiecezjalne w czeskim mieście Ołomuniec było miejscem spotkania depozytariuszy Znaku Dziedzictwa Europejskiego, a zarazem partnerów projektu EHL@N (European Heritage Label Network).

 

Podczas konferencji, na którą przybyli goście z całej Europy, w tym z Gminy Łużna, dyskutowano m.in. na temat budowania współpracy pomiędzy miejscami i miastami uhonorowanymi tym prestiżowym wyróżnieniem, promocji wspólnego dorobku kulturowego, dalszych planów i  kierunku rozwoju, a także sposobach zachęcenia młodych ludzi do odwiedzania i poznawania europejskiego dziedzictwa. Podczas spotkania  odbyły się także warsztaty na temat wspólnych europejskich wartości  reprezentowanych przez miejsca obdarzone Znakiem Dziedzictwa poprowadzone przez przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Urzędu Miasta Lublina oraz miasta Trento we Włoszech.

       

Znak Dziedzictwa Europejskiego to wyróżnienie przyznawane obiektom i wydarzeniom, które celebrują i symbolizują europejską historię i ideały. Jest to prestiżowa nagroda Unii Europejskiej, która stanowi uzupełnienie inicjatyw takich jak Lista Światowego Dziedzictwa czy Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy i ma na celu wzmocnienia przynależności obywateli  do Unii Europejskiej na podstawie wspólnych wartości , historii      i dziedzictwa kulturowego. Od 2016 r. Znakiem Dziedzictwa Europejskiego może poszczycić się Cmentarz Wojenny Nr 123 Łużna – Pustki.

W Polsce Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymały także: Unia Lubelska, zawarta między Polską i Litwą w 1569 roku, Kościół p. w. Św. Stanisława wraz z Klasztorem Dominikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej, Historyczna Stocznia Gdańska – obiekty związane z powstaniem „Solidarności” oraz Konstytucja 3 Maja.

Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu jest jedynym czeskim posiadaczem tego wyróżnienia. Obiekt znajduje się w Domu Kapituły na Zamku Przemyślidów. O jego tysiącletniej historii świadczą zachowane ruiny pałacu książąt i biskupów.

Zamek Przemyślidów i Muzeum Archidiecezjalne umacniały pozycję Moraw w dziejach Europy. Miejsce to, dzięki dużemu zaangażowaniu arcybiskupów morawskich, odgrywało rolę głównego ośrodka wczesnego chrześcijaństwa, stanowiło przykład ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie.

 

 


Tekst/Foto: K. Kwaśniak-Karp


GALERIA: