Zaproszenie do udziału w warsztatach śpiewu ludowego oraz gry na basach ludowych i barabanie

Towarzystwo Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego Łużnej serdecznie zaprasza osoby uzdolnione muzycznie do udziału w warsztatach nauki gry na tradycyjnych instrumentach ludowych takich jak basy ludowe ( 2 osoby) oraz baraban – bęben ludowy ( 2 osoby), a także tradycyjnego śpiewu ludowego wykonywanego gwarą łużańską (grupa 5 osób).

 

Projekt zakłada zorganizowanie warsztatów nauki gry oraz śpiewu dla dzieci, młodzieży i osób starszych, posiadających predyspozycje muzyczne tj. słuch muzyczny oraz poczucie rytmu.

Chętni do nauki będą rekrutowani zarówno spośród osób posiadających już pewne umiejętności gry na instrumentach jak i osoby dla których przygoda z muzyką ludową rozpocznie się wraz z realizacja projektu.

Nauka odbywać będzie się na zasadzie mistrz - uczeń, metodą beznutową tzn. mistrz będzie demonstrował uczniowi sposób gry (lub śpiewu) na poszczególnych instrumentach natomiast zadaniem ucznia będzie wielokrotne powtarzanie zademonstrowanych fraz i technik aż do ich całkowitego opanowania. W zależności od uzyskanych efektów nauczania osoby biorące udział w zajęciach warsztatowych wystąpią publicznie w składzie kapeli ludowej "Łuźnioki" działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

Osobą  odpowiedzialną za realizację projektu jest  pan Henryk Waląg – długoletni animator ruchu folklorystycznego, pracujący obecnie Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej. 

Zgłoszenia można składać osobiście w GOK w Łużnej oraz   telefonicznie pod nr 18 3543026,  kom. 509054910.

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji przedsięwzięcia.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.