Wspomnienie Honorowego Obywatela Gminy Łużna ks. prałata Józefa Zabrzeńskiego

W kalendarzu liturgicznym kościoła katolickiego w dniu 19 marca przypada wspomnienie świętego Józefa Oblubieńca. Cały miesiąc marzec w sposób szczególny jest poświęcony temu świętemu.

 

Tym samym 19 marca na pamiątkę wspomnienia świętego, obchodzi się imieniny Józefa.

 Również i nasza lokalna społeczność w tym dniu wspomina zasłużonego dla parafii ks. prałata Józefa Zabrzeńskiego, - pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Łużna, który w latach 1972 do 2000 pełnił urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Marcina Biskupa w Łużnej.

Jako proboszcz był budowniczym Kaplicy na Zaborówce, Kaplicy na cmentarzu parafialnym, a także plebanii w Łużnej. Był proboszczem w trudnych czasach komunizmu, stanu wojennego, przemian gospodarczych w wolnej Polsce, czasach biednych i trudnych zarówno dla Kościoła, jak
i narodu. Dał się zapamiętać jako Człowiek wielkiej dobroci, pełen pokory i szacunku dla drugiego człowieka. Do końca swoich życiowych sił służył wiernym posługą w konfesjonale, dodawał otuchy, wspierał i pomagał. Do dnia dzisiejszego dla swoich parafian, jak i tych którzy mieli szansę Go poznać stanowi autorytet moralny i wzór do naśladowania.

Ze szczególnym uznaniem w rocznicę imienin, jak również w obliczu trudnej sytuacji z jaką przyszło
się nam obecnie zmierzyć, wspominamy ks. prałata Józefa - skromnego kapłana o ogromnym sercu.