Warsztaty nauki gry na basach ludowych

Towarzystwo Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej serdecznie zaprasza osoby uzdolnione muzycznie do udziału w warsztatach nauki gry na basach ludowych dla dwóch osób.

 

Projekt zakłada zorganizowanie warsztatów nauki gry dla dzieci, młodzieży i osób starszych, posiadających predyspozycje muzyczne tj. słuch muzyczny oraz poczucie rytmu. Chętni do nauki będą rekrutowani zarówno spośród osób posiadających już pewne umiejętności gry na instrumentach jak i tych, dla których przygoda z muzyką ludową rozpocznie się wraz z realizacja projektu.

Nauka odbywać będzie się na zasadzie mistrz - uczeń, metodą beznutową tzn. mistrz będzie demonstrował uczniowi sposób gry na instrumencie, natomiast zadaniem ucznia będzie wielokrotne powtarzanie zademonstrowanych fraz i technik aż do ich całkowitego opanowania. W zależności od uzyskanych efektów nauczania osoby biorące udział w zajęciach warsztatowych wystąpią publicznie w składzie kapeli ludowej "Łużnioki", działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest pan Henryk Waląg – długoletni animator ruchu folklorystycznego, pracujący obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej. Zgłoszenia można składać osobiście w GOK w Łużnej oraz telefonicznie pod nr 183543026 lub 509054910.

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji przedsięwzięcia.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.