„Zdalna Szkoła” – Komputery do zdalnej nauki już dostępne

Gmina Łużna zakupiła 30 laptopów wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do zdalnego nauczania, trafią one do szkół z terenu Gminy Łużna. Gmina pozyskała na ten cel niemal 70 tysięcy złotych.

 

W środę 1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 tysięcy do 100 tysięcy złotych w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie.

Gmina Łużna pozyskała na ten cel 69 900,00 zł zakupiła za to 30 laptopów z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym.

Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu Gminy.

Laptopy trafiły już do szkół na ternie Gminy. Dyrektorzy placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym.
Aby skorzystać ze sprzętu do zdalnej nauki prosimy o kontakt z dyrektorem danej placówki oświatowej w celu uzgodnienia zasad, terminu oraz dostępności komputera.

 


Program „Zdalna szkoła“ finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.