3 Maja - rocznica uchwalenia Konstytucji

3 maja świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji - w tym roku nie będzie hucznego fetowania oraz imprez plenerowych.

 

Szanowni Państwo!

Księga dziejów narodu polskiego zawiera karty zapisane bohaterstwem, poświęceniem, mądrością naszych przodków i bezinteresownym umiłowaniem Ojczyzny. Kiedy otwieramy kartę,  przypisaną dacie trzeciego maja 1791 roku, ogarnia nas duma, podziw i szacunek dla twórców pierwszej polskiej i europejskiej, nowoczesnej Konstytucji. W obliczu zagrożenia zewnętrznego i opozycji części stanu szlacheckiego, patrioci polscy nie wahali się podejmować rozwiązań radykalnych, które miały zreformować upadającą Rzeczypospolitą Obojga Narodów i ocalić jej państwowy byt.

Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki i inni nie zawahali się napisać w preambule Konstytucji…”wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu… niniejszą konstytucję uchwalamy”. Jakże wielkiego bohaterstwa wymagały te słowa, jakże wiele ryzykowali posłowie patrioci, którzy, mając świadomość ingerencji w sprawy polskie państw rozbiorowych, a szczególnie Rosji, z dumą przedkładali losy Ojczyzny i Narodu, nad własne dobro.

Dziś, w XXI wieku, trzeba nam te słowa przypomnieć, zapamiętać i realizować, tak jak każdy z nas potrafi najlepiej. Wolna i niepodległa Polska, silny kraj w  Europie, będący  w strukturach Unii Europejskiej i  NATO, to urzeczywistnienie snu o Polsce - Ojców Konstytucji Trzeciego Maja 1791 roku.

Dzisiejsza Polska, to wielki dar, jaki otrzymaliśmy od naszych przodków. To jednak także wielkie zadanie i obowiązek, jaki wobec nich musimy dziś zrealizować. To powinność każdego Polaka, bez względu na stanowisko, miejsce w strukturze społecznej, czy wykonywany zawód. Szanujmy i pielęgnujmy naszą Ojczyznę, troszczmy się, by silną wewnętrznie i niezależną zewnętrznie, przekazać w ręce następnych pokoleń.

Pamiętajmy o wielkich Polakach – patriotach, czasów oświecenia polskiego, którzy nie bali się w obliczu zagrożenia głośno upomnieć się o prawa Narodu polskiego do wolności i samostanowienia. Pamiętajmy, zwłaszcza teraz w maju 2020 roku, w setną rocznicę jego urodzin, o największym z Polaków, Świętym Janie Pawle II, Papieżu z „dalekiego kraju,” który na przełomie wieków tak mocno podkreślał prawo ludów do wolności, swobody wyznania, prawo do życia i opieki nad najbardziej potrzebującymi. My, mieszkańcy Małopolski powinniśmy być szczególnie wdzięczni, za to że nasza małopolska ziemia wydała przed stu laty tak wybitnego Polaka.

 Dwieście dwadzieścia dziewięć  lat temu, twórcy Konstytucji nie bali się podjąć odważnych decyzji, przeciwstawiając się zaborcom. Dziś odwaga i śmiała reakcja na to co dzieli, rozbija i przeszkadza w działaniu dla dobra kraju, jest szczególnie potrzebna i pożądana.  Dziś w dobie nieznanej nam wcześniej rzeczywistości pandemii łatwo o frustrację, załamanie i poczucie porażki. Los zgotował nam nowe doświadczenie, z którego mamy szansę wyciągnąć właściwe wnioski i wyjść mocniejsi. Pamiętajmy o wszystkich naszych przodkach, którzy potrafili przeciwstawić się podobnym, lub jeszcze większym przeciwnościom i nieszczęściom. Pamiętajmy o pięknych kartach historii Polski, które zawsze w godzinach próby naszego narodu krzepiły nasze polskie serca i dodawały otuchy.

Uroczystości patriotyczne, związane z historią naszej Ojczyzny i regionu, to piękna tradycja naszej Gminy. Niestety, w tym roku musimy obchodzić je inaczej. Nie możemy się spotkać na wspólnych obchodach, nie możemy razem modlić się do Maryi Królowej Polski o pomyślność dla Polski i naszej gminnej społeczności. Trudno nam jest uczyć postaw patriotycznych nasze dzieci. Proszę Was, drodzy mieszkańcy naszej gminy, niech w każdym naszym domu, w święto uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, pojawi się choć krótkie wspomnienie o tych wspaniałych i ważnych wydarzeniach, niech na naszych domach pojawi się biało czerwona flaga narodowa, która obudzi w nas wspólnotę i jedność tego dnia. Podziękujmy również Panu Bogu i Maryi, że nasza gmina nie doświadczyła jak do tej pory nieszczęść związanych z epidemią koronawirusa, że nasi mieszkańcy pozostają zdrowi. Podziękujmy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie toczą walkę o nasze zdrowie, życie i bezpieczeństwo, a szczególnie pracownikom służby zdrowia. Prośmy, by Opatrzność nadal czuwała nad nami, naszą gminą i naszym krajem.

Wójt Gminy Łużna

Mariusz Tarsa