Będzie większy żłobek i przedszkole w Łużnej

Rodzice łużańskich maluchów nie muszą martwić się o znalezienie odpowiedniego miejsca do zapewnienie kompleksowej opieki swoim pociechom. Sprawnie funkcjonujący i cieszący się sporym zainteresowaniem samorządowy Żłobek w Łużnej to zdecydowanie nie koniec. W Gminie Łużna rozpoczynają się prace związane z przebudową Budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łużnej na potrzeby utworzenia drugiego oddziału żłobka oraz nowej sali przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 i 4 lat.

 

Samorządowy żłobek „Zakątek malucha w Łużnej” działa od 2019 roku. Powstał dzięki resortowemu programowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch +.Wszystkie dostępne miejsca zostały wyczerpane w szybkim tempie, a zainteresowanie rodziców chcących powrócić na dynamicznie zmieniający się rynek pracy było wciąż bardzo duże.   Władze Gminy Łużna zdecydowały zatem, aby zawnioskować o kolejne środki finansowe.  Nowy oddział żłobka zostanie utworzony na bazie istniejących pomieszczeń szkolnych, które zostaną zaadaptowane na salę zabaw, pokój socjalny i pokój do zajęć logopedycznych. Planowany jest zakup mebli, wyposażenia i zabawek, czyli wszystkich niezbędnych elementów celem zapewnienia najmłodszym kompleksowego wsparcia. W ramach adaptacji pomieszczenia odnowione zostaną posadzki, ściany i sufit. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa,  instalacja sanitarno – wodociągowa i kanalizacyjna oraz instalacja elektryczna. Inwestycja przewiduje objęcie opieką 10 dzieci w wieku do lat 3, tym samym liczba miejsc dla dzieci w żłobku na terenie Gminy Łużna wzrośnie z 11 już funkcjonujących do ogółem 21.  Placówka ma ruszyć już od września 2020 roku, jednak termin ten może ulec zmianie ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju.              Kolejnym ważnym, oświatowym projektem w Gminie Łużna jest zadanie pn.  „Przedszkolak na szóstkę - zwiększenie dostępności miejsc i rozwój edukacji przedszkolnej (...)”. Zakłada utworzenie 20 nowych miejsc przedszkolnych, zatrudnienie personelu, doposażenie bazy dydaktycznej, zakup mebli i wyposażenia, pomocy do ćwiczeń korekcyjno ruchowych i rehabilitacyjnych czy ćwiczeń logopedycznych. Planowane jest także rozszerzenie oferty dodatkowej w przedszkolu dla dzieci w nowo utworzonym oddziale i już uczęszczających do placówki, realizacja zajęć indywidualnych oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez kursy, szkolenia, warsztaty i udział w studiach. W celu zapewnienie komfortu przedszkolakom pomieszczenia zostaną odpowiednio dostosowane i wyremontowane. Odnowiona będzie także łazienka. Czas pracy przedszkola zostanie wydłużony.  Będzie ono także dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 Gmina Łużna wzięła także udział w projekcie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, w ramach którego w placówkach oświatowych  Gminy Łużna zostaną doposażone pracownie do nauczania przedmiotów ścisłych,  tak aby możliwe było przeprowadzenie w nich zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu i projektu edukacyjnego. Dzięki realizacji projektu m.in. w Zespole Szkół Nr 1 w Łużnej powstanie nowoczesna pracownia astronomiczna.

 

tekst: P.Kwaśniak-Karp

foto: G.Wałęga


GALERIA: