Komunikat Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej - wznowienie działalności

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pragnie poinformować, że z dniem 27 maja br. przechodziło kolejnego etapu odmrażania zawieszonych form działalności artystycznej, z zachowaniem szczególnych warunków ostrożności obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.

 

Od dnia 27 maja zostają wznowione zajęcia artystyczne w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej oraz Wiejskim Domu Kultury w Szalowej w następującym zakresie:

-  zajęcia zespołów muzycznych liczących do 10 osób,

- zajęcia teatralne w grupie do 10 osób,

- zajęcia taneczne nie wymagające bezpośredniego kontaktu pomiędzy tancerzami w grupie do 10 osób,

- aerobik w grupie do 10 osób.  Uwaga!  Zajęcia aerobiku będą także dostępne w dotychczasowej formie „on line”!

- indywidualna nauka gry na instrumentach muzycznych

- indywidualne zajęcia taneczne

- warsztaty koronki klockowej w grupie do 5 osób.

 

Szczegółowe zasady  dotyczące warunków prowadzenia zajęć:

1. Daty oraz godziny prowadzenia zajęć ustala w uzgodnieniu z uczestnikami odpowiedzialny instruktor prowadzący dane zajęcia:

* zajęcia muzyczne instruktorzy: Jan Wypasek tel. 660615170, Henryk Waląg tel. 509054910

* zajęcia taneczne, teatralne, aerobik instruktor: Renata Tarsa tel.  501735271

2. Uczestnicy zajęć powinny znajdować się w dobrym stanie zdrowia, nie wskazującym na zakażenia COVID-19 tzn. temperatura powyżej 36.6, kaszel, osłabienie itp.

3. Uczestnicy podczas trwania zajęć obowiązkowo muszą mieć zasłonięte usta i nos. (maseczka, przyłbica)

4. Podczas zajęć obowiązuje zasada zachowania 2 m dystansu pomiędzy osobami.

5. Przed wejściem na zajęcia każdy uczestnik musi obowiązkowo zdezynfekować ręce środkiem dezynfekującym.

6. Zabronione jest swobodne przemieszczanie się osób w budynku. Uczestnicy przychodzą na zajęcia punktualnie na umówioną godzinę.  Grupa zostaje wprowadzona na salę przez instruktora prowadzącego zajęcia.

7. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny z instruktorami  prowadzącym zajęcia celem ustalenia terminu zajęć.

 

Od dnia 28 maja br. wznawia działalność Filia Biblioteki Publicznej w Woli Łużańskiej w godzinach:

- wtorek: 9.00 – 11.30

- czwartek 14.00 – 18.00

 

Zapraszamy!