DOŻYNKI w Gminie Łużna 2020’.

Ostatni tydzień przed dorocznymi Dożynkami Gminnymi w Łużnej, to zazwyczaj okres wytężonej pracy, którą muszą wykonać Organizatorzy tak, aby jak najpiękniej i najdostojniej oddać hołd ciężkiej pracy rolników.

Nie inaczej jest w tym roku. Pomimo tego, że z uwagi na zagrożenie epidemiczne  zrezygnowano z organizowania jednej, dużej imprezy finałowej, to Panie z ze stowarzyszeń kobiecych działających w poszczególnych sołectwach naszej gminy jak co roku wykonują w ramach warsztatów wieńce dożynkowe, które w najbliższą sobotę 15 sierpnia zaniosą do swoich kościołów parafialnych gdzie zostaną  w tradycyjny sposób poświęcone.  W tym roku wieńce nie będą tak jak w latach poprzednich przekazywane Gospodarzom Dożynek, a jedynie zostaną wystawione do oglądania przed kościołami parafialnymi. Prezentacjom towarzyszyć będą degustacje potraw regionalnych związanych ze żniwami. Będą kołaczyki, chlebki, ciasta, pierogi itp. potrawy, które dawniej żniwiarze zabierali „w pole” aby posilić się w przerwach pomiędzy kośbą. Epidemia uniemożliwiła także organizatorom zaprezentowanie umiejętności uczestników warsztatów muzyki ludowej oraz tańca regionalnego, które realizowane są już od kilku miesięcy w ramach projekt pn. „Tradycja zamknięta w kłosach” realizowanego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Z przebiegu zajęć warsztatowych  zostanie nagrany reportaż wideo, i umieszczony w Internecie tak, aby każdy mógł zobaczyć efekty  pracy instruktorów, tancerzy i muzyków. Święto Plonów stanowi część naszej pradawnej tradycji. Jest dla nas wszystkich czasem radości i podziękowań. Tym bardziej zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do włączenia się we wspólne świętowanie, aby móc wspólnie podziękować Panu Bogu za plony, a rolnikom przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności za Ich ciężką pracę i  codzienny trud.


Zadanie pn.”Tradycja zamknięta w kłosach”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.