Remont w budynku GOK w Łużnej

W ramach zadania „Kultura na wyższym poziomie – remont i adaptacja pomieszczeń II piętra w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej”, w naszym GOK-u realizowane są prace remontowe, których celem jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej oraz poprawa estetyki wnętrza budynku.

Remont obejmie pomieszczenia znajdujące się na II piętrze budynku GOK oraz w tym: remont ścianek działowych, podłóg i sufitów, wykonanie lub modernizację instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, adaptowanie jednego z pomieszczeń na sanitariaty, wymianę drzwi, położenie nowych okładzin ściennych i wykładzin podłogowych oraz malowanie ścian.  Zostanie także przeprowadzony  remont holu przed wejściem na salę widowiskową z wymianą drzwi, położeniem okładzin ściennych  podłogowych oraz zainstalowanie kurtyny powietrznej przy wejściu do budynku.

Na realizację w/w zadań Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 62.000,00 zł. To już kolejna, otrzymana w tym roku dotacja. Na chwilę obecną  łączna kwota środków finansowych pozyskanych przez GOK  z instytucji zewnętrznych na realizację różnego rodzaju zadań wynosi 172.620,00 zł.

Zakończenie prac remontowych przewidziano na koniec września br.


 

Zadanie pn.”Tradycja zamknięta w kłosach”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


GALERIA: