O wyjątkowych miejscach w wyjątkowy sposób - obiekty UNESCO Ziemi Gorlickiej

Ziemia Gorlicka to miejsce wyjątkowe... pełne atrakcji, gdzie nie sposób się nudzić – znajdziemy tu kilometry szlaków, wyjątkowe zabytki – dwory i pałace, historie zarówno z czasów rozwoju przemysłu naftowego, I wojny światowej jak i średniowieczny gród.

Jedną z lokalnych perełek, są drewniane kościoły i cerkwie rozsiane po ziemi gorlickiej - pięć z nich zostało wpisanych na listę UNESCO, co jest ewenementem w skali kraju. Doskonale wiedzą o tym członkowie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, dlatego niedawno o tych niezwykłych budowlach powstały wyjątkowe filmy. Zobaczcie jak wyglądają świątynie w Kwiatoniu, Brunarach, Owczarach, Sękowej i Binarowej w obiektywie kamery.Filmy powstały w ramach projektu realizowanego przez ZGZG. Ich premierze towarzyszy też wydanie małej publikacji, która jest już dostępna nieodpłatnie m.in. w Pawilonie Historii Miasta. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Ochrony Różnorodności Biologicznej Karpat Stakčín - Słowacja”, która w ramach programu Małych Grantów na lata 2019 – 2020 udzieliła dofinansowania w kwocie 4995 euro (90% kosztów kwalifikowalnych). W ramach projektu wydanych zostało 5 000 sztuk foldera „Obiekty UNESCO Ziemi Gorlickiej” oraz zrealizowano 5 filmów i 1 spot reklamowy ukazujących 5 drewnianych obiektów sakralnych Ziemi Gorlickiej wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego UNESCO.