Gmina Łużna już „zaczytana” !

W Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej właśnie dobiega końca realizacja projektu pod nazwą "Letnia czytelnia plenerowa - zaczytana Gmina Łużna”.

 

Był on  adresowany do społeczności Gminy Łużna oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, a także do odwiedzających gminę turystów. Celem prowadzonych działań była  popularyzacja czytelnictwa oraz poznanie lokalnej historii.  Realizując zadanie zorganizowano  cykl spotkań plenerowych z książką w roli głównej. W okresie od 6 lipca do 30 września 2020 roku przeprowadzono cykl  warsztatów plastyczno - literackich dla dzieci i młodzieży oraz cykl  warsztatów literackich dla Seniorów.  Spotkania organizowała i poprowadziła pani Bronisława Siuta – bibliotekarka, pasjonatka i animatorka  czytelnictwa. Tematyką spotkań były wydarzenia, które rozegrały się w 1915 r. w Gminie Łużna, oraz ich wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ponadto zorganizowano dwa spotkania autorskie z literatem Bogusławem Michalcem  oraz Edwardem Mazurem - historykiem posiadającymi wiedzę na temat bogatej historii Gminy Łużna ze szczególnym uwzględnieniem bitwy w wzgórze Pustki  podczas I Wojny Światowej.

Od dnia  1 lipca przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej został  umieszczony regał służący do tzw. bookcrosingu, czyli pozostawiania na ogólnodostępnym regale książek, a następnie swobodnemu ich wypożyczaniu tak, aby każdy  mógł je przeczytać i dalej puścić w obieg. W ten sposób powstała swoista biblioteka funkcjonująca bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych. Książki zalegające dotychczas na strychach czy domowych półkach otrzymały drugie życie i będą służyły kolejnym miłośnikom czytelnictwa. W ramach realizacji zadania wykonany został  także folder okolicznościowy opisujące przeprowadzone działania projektowe.

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu: panu Mariuszowi Tarsie - Wójtowi Gminy Łużna, pracownikom łużańskiego Ośrodka Kultury, pracownikom Urzędu Gminy w Łużnej - paniom Annie Górskie i Paulinie Karp, pani Ewie Król – dyr. Niepublicznego Przedszkola „Tuptuś” w Łużnej oraz Klubowi Seniora w Łużnej z jego koordynatorką panią Agnieszką Szymczyk.

Szczególne podziękowania pragniemy skierować na ręce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pana  Dariusz Jaworskiego - dyrektora  Instytutu Książki w Krakowie za otrzymane dofinansowanie bez którego realizacja zadania byłaby niemożliwa. Jednak najserdeczniej dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć. Mamy nadzieję, że w przyczynią się one do pogłębiania pasji czytelniczych oraz poznawania historii swojej Małej Ojczyzny.

 

 

Logo MKiDN.png

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”