„Tradycja zamknięta w kłosach”

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej pragnie poinformować, że właśnie dobiegła końca realizacja projektu pn, „Tradycja zamknięta w kłosach”, dofinansowanego ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Ministra pn. „Kultura ludowa i tradycyjna".

 

W ramach zadania zorganizowano szereg działań mających na celu stworzenie możliwości poznania tradycyjnej kultury ludowej, żywej i ciągle jeszcze obecnej na terenie Gminy Łużna, a także podtrzymywanie, kultywowanie i przekazywanie lokalnych tradycji i obrzędów, oraz zwiększenie zainteresowania mieszkańców czynnym uczestnictwem w kulturze. Dzięki prowadzonym warsztatom i pokazom udało się spopularyzować lokalną twórczość muzyczną, taneczną, zdobniczą, rękodzielniczą, i kulinarną. Działania projektowe przyczyniły się także do wzrostu zainteresowania wykonywaniem tradycyjnej muzyki ludowej, oraz tańca regionalnego. Pomimo ogromnych utrudnień związanych z trwającym stanem epidemii realizatorom udało się osiągnąć wszystkie zaplanowane rezultaty.

W każdym z sołectw z leżących na terenie gminy Łużna - Łużnej, Szalowej, Mszance Biesnej i Woli Łużańskiej przeprowadzono warsztaty tradycyjnego wykonywania wieńców dożynkowych. Były one prowadzone przez osoby zamieszkałe w tych sołectwach, mające ogromną wiedzę i doświadczenie co do użytych technik i materiałów. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niestety z uwagi na stan epidemii wiele osób zrezygnowało z udziału lub wzięło w nich udział w ograniczonym zakresie. Jednak pomimo tych utrudnień w warsztatach uczestniczyło 48 osób.

Dla chętnych, posiadających uzdolnienia muzyczne oraz zainteresowane wykonywaniem tradycyjnej muzyki ludowej zorganizowano warsztaty mające na celu naukę gry melodii ludowych na skrzypcach, klarnecie, trąbce i basach. Uczestnicy poznali charakterystyczny sposób interpretacji poszczególnych oraz technikę gry ludowej, właściwą dla każdego instrumentu. Warsztaty muzyczne podzielono na dwie części – indywidualne i zbiorowe. Instruktor pracując indywidualnie z każdym muzykiem starał się zaznajomić go z repertuarem oraz techniką gry na danym instrumencie. Poświęcono na to 60 godzin nauki. Drugą część w wymiarze 70 godz. stanowiły warsztaty zbiorowe mające na celu naukę gry zbiorowej w kapeli ludowej oraz poznanie roli poszczególnych instrumentów w niej grających. Łącznie przeprowadzono 130 godz. warsztatów muzycznych, w których udział wzięło 12 osób.

Dla osób zainteresowanych tańcem regionalnym zorganizowano warsztaty tańca ludowego w wymiarze 70 godzin. Z powodu ograniczeń epidemicznych uczestnicy w czasie jej największego nasilenia ćwiczyli kroki poszczególnych tańców indywidualne, natomiast w okresie poluzowania obostrzeń zajęcia odbywały się w parach i małych grupach. W czasie warsztatów uczestnicy uczyli się także tańców zbiorowych wykonywanych w formie autentycznych układów tanecznych takich jak „Drobny”, „Polka mazurka”, „Uciekany”, „Suwiec” czy „Zachodni”. Pomimo utrudnień w zajęciach tanecznych udział wzięło łącznie 12 osób.

W dniu 15 sierpnia w sołectwach gminy tj. w Łużnej, Mszance, Biesnej, oraz Woli Łużańskiej zorganizowano uroczyste obchody Święta Plonów pod wspólną nazwą "Tradycja zamknięta w kłosach". Pierwotnie centralne obchody Święta zaplanowano w Łużnej. Niestety z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemii Organizatorzy byli zmuszeni do zmiany formuły wydarzenia. Prezentacje poszczególnych wieńców oraz degustacje potraw regionalnych odbyły się osobno w Łużnej, Woli Łużańskiej, Mszanki oraz z Biesnej. Podczas planowanej imprezy finałowej miał się odbyć występ uczestników warsztatów tanecznych i muzycznych jednak z uwagi na ograniczenia epidemiczne został on zarejestrowany w formie materiału wideo, i umieszczony na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej pod adresem www.gok.luzna.pl. Serdecznie zapraszamy do oglądania ponieważ znajdują się tam relacje z uroczystości dożynkowych w poszczególnych miejscowościach gminy Łużna.

Na zakończenie Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w powstanie projektu – Wójtowi gminy Panu Mariuszowi Tarsie oraz Pani Annie Górskiej, a także osobom realizującym jego poszczególne elementy – prowadzącym warsztaty taneczne i muzyczne, instruktorom Pani Renacie Tarsie oraz Janowi Wypaskowi. Serdecznie podziękowania skierowane są także do Stowarzyszeń z Łużnej, Szalowej, Mszanki, Biesnej i Woli Łużańskiej oraz do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z tych miejscowości za przeprowadzenie warsztatów tradycyjnego wykonywania wieńców dożynkowych, przygotowanie wieńców, korowodów i obrzędów dożynkowy czy degustacji potraw regionalnych. Jednak najserdeczniejsze podziękowania należą się uczestnikom warsztatów, którzy pomimo ogromnych utrudnień zechcieli wziąć udział w realizacji projektu. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze wiele okazji aby wspólnie realizować podobne zadania, których celem jest zachowanie tradycji, a także rozwój kulturalny gminy Łużna.