Konkurs „Europa zaczyna się tutaj”

Miasto Lublin zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym „Europa zaczyna się tutaj”. Jego celem jest promocja podstawowych wartości Unii Europejskiej, na które składają się godność i prawa człowieka, wolność, demokracja, równość i praworządność. Prace wykonane zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów przyjmowane są od 15 lutego do 14 marca. Konkurs jest jednym z działań edukacyjnych i promocyjnych europejskiego projektu EHL@N, tworzonego przez miasta i miejsca historyczne, którym przyznano Znak Dziedzictwa Europejskiego, do których należy Lublin. Miasto jest pomysłodawcą organizacji konkursu.

 

Tematem przewodnim prac nadesłanych do konkursu mają być zarówno miejsca oznaczone Znakiem Dziedzictwa Europejskiego oraz odbywające się w nich wydarzenia i wszelkiego rodzaju aktywności promujące wspólne europejskie dziedzictwo. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do obywateli wszystkich krajów. Mogą wziąć w nim udział zarówno profesjonaliści zawodowo zajmujący się fotografią, jak i amatorzy pasjonaci. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy wiekowe: do 30 roku życia włącznie oraz od 31 lat. Prace będzie można przesyłać w terminie od 15 lutego do 14 marca przy pomocy strony internetowej www.ehl-network.eu dostępnej od 15 lutego. Jury, w składzie którego zasiądą reprezentanci najważniejszych instytucji Unii Europejskiej dokona wyboru 20 prac w każdej z dwóch kategorii wiekowych, które następnie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej konkursu do głosowania publiczności. W drodze głosowania w każdej z kategorii wiekowych zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Ponadto jury może wybrać i nagrodzić dodatkową fotografię, która w szczególny sposób ukazuje jedną z wartości Unii Europejskiej. Zwycięzcy wybrani głosami publiczności, jak i ewentualna nagroda jury, zostaną ogłoszeni 9 maja w Dniu Unii Europejskiej, na stronie internetowej i mediach społecznościowych organizatora konkursu oraz na stronach instytucji europejskich reprezentowanych przez członków jury. Ponadto, wszystkie wybrane przez jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie i w albumie pokonkursowym, które także będą dostępne online na wspomnianych stronach internetowych.

Organizatorem konkursu jest tworzące projekt EHL@N konsorcjum 19 partnerów, reprezentowane przez lidera projektu Burghauptmannschaft Österreich, zarządzającego Pałacem Imperialnym Hofburg w Wiedniu oraz Stowarzyszenie Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego z siedzibą w Wiedniu. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu i zasad uczestnictwa w konkursie należy kierować na adresy mailowe: kczerlunczakiewicz@lublin.eu oraz mtrzewik@lublin.eu.

 


Zobacz regulamin konkursu.