„Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do uczestnictwa w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”.

 

Celem projektu jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w grupach wiekowych od 10 do 14, i od 15 do18 lat, a także wyposażenie GOK w sprzęt niezbędny do prowadzenia warsztatów. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia dotyczące nabycia lub pogłębienia kompetencji medialnych oraz zagadnienia bezpieczeństwa w sieci Internet. Warsztaty prowadzone będą w formie on line, na platformie Teams, dwa razy w tygodniu po 2 godziny.

Łącznie zaplanowano 30 godzin warsztatowych. Zajęcia rozpoczną się 19 kwietnia. Głównym celem warsztatów będzie poznanie wielu ciekawych funkcji jednej z najpopularniejszych wyszukiwarek internetowych, oraz nauka jak zabezpieczyć swoją prywatność w sieci.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17 kwietnia, pod nr tel. 509054910 lub e-mail: gok@luzna.pl.

Ilość miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.siecnakulture.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału !


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.