Delegacja z Gminy Łużna gościła w Gminie Massarosa

Delegacja z Gminy Łużna gościła w Gminie Massarosa prowincja Lucca we Włoszech na zaproszenie Burmistrza Gminy Massarosa - Franco Mungai oraz Dyrektora Departamentu Prac Publicznych - Mariano Donati.

Uczestnicy delegacji zostali bardzo serdecznie powitani i wzięli udział w uroczystym otwarciu Zespołu Szkół w Piano di Conca, które odbyło się 31 stycznia 2015 roku. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu odbyły się liczne przemówienia i podziękowania władz lokalnych, przedstawicieli Prowincji Lucca (odpowiednik Powiatu Gorlickiego), Sekretarza w Ministerstwie Edukacji oraz delegacji i gości zaproszonych na inaugurację. Wójt Gminy Łużna - Kazimierz Krok złożył podziękowania za zaproszenie do udziału w uroczystościach oraz gratulacje i wyrazy uznania z okazji realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia. Jak wynikało z wypowiedzi Burmistrza Gminy Massarosa i inwestorów, jest to jedno z większych przedsięwzięć publicznych zrealizowanych dzięki zastosowaniu innowacyjnej formy finansowania inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tego typu przedsięwzięcie zostało zrealizowane po raz pierwszy we Włoszech. Budowa szkoły trwała 2 lata. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci od najmłodszych lat, 20 miejsc w żłobku, 90 miejsc w przedszkolu i375 miejsc w szkole podstawowej. W dalszej kolejności uczestnicy uroczystości zostali zapoznani z obiektem i uzyskali mnóstwo interesujących informacji na temat inwestycji i zastosowanych technologii.

Zgodnie z programem pobytu, delegacja uczestniczyła w spotkaniach zorganizowanych w szkołach gminy Massarosa, które miały na celu omówienie dalszej współpracy, wymianę uczniów oraz wspólną realizację zaplanowanych projektów edukacyjnych.

W trakcie spotkań Dyrektor - Mariano Donati podkreślał, że gmina Massarosa jest bardzo zadowolona ze wspólnych działań, a w ostatnim czasie współpraca ta rozwija się bardzo dynamicznie. Na spotkaniu, jakie miało miejsce w szkole w Massarosa z dyrekcją, nauczycielami i przedstawicielami gminy, zostały omówione założenia dotyczące wspólnego przedsięwzięcia szkół w zakresie projektu muzycznego.

Zaplanowany został przyjazd dzieci i młodzieży z Gminy Massarosa do Gminy Łużna, w celu wzajemnej wymiany umiejętności i doświadczeń muzycznych. Wspólne muzykowanie młodzieży polskiej i włoskiej zostałoby uwieńczone otwartym koncertem przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Łużna.

Mimo dużego wyzwania logistycznego, obie strony są przekonane, że przedsięwzięcie uda się zorganizować i zrealizować jeszcze w maju tego roku.

Delegacja wzięła udział również w spotkaniu z dyrekcją szkoły podstawowej i jej nauczycielami przedmiotów plastycznych, podczas którego została zaprezentowana koncepcja realizacji wspólnego przedsięwzięcia, które zostanie zaprezentowane podczas tegorocznych Pogórzańskich Atrakcji Naukowych. Wspólny projekt w dziedzinie astronomii związany jest z postacią Galileusza, włoskiego matematyka, filozofa, fizyka i astronoma.

Ponadto uczestnicy delegacji z wielką przyjemnością spotkali się z grupą młodzieży i opiekunami projektu „Viaggio Multicolore”, którzy w 2014 roku odwiedzili Gminę Łużna. Młodzież bardzo miło wspomina ten pobyt i ku zaskoczeniu wszystkim przygotowała prezentację z pobytu w Polsce. Jak wynikało z wypowiedzi, pobyt był dla nich nie tylko ciekawym doświadczeniem ale też dużą lekcją historii i czasem osobistych refleksji.

W trakcie pobytu delegacja miała możliwość zapoznać się zasadami funkcjonowania i pracy Urzędu Gminy Massarosa. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy delegacji zapoznali się z inicjatywą mającą na celu zorganizowanie miejsc noclegowych w formie hostelu w stylu zabytkowym. Pomysł ten został oparty na wykorzystaniu pustostanu, w którym zorganizowany został „skansen” maszyn i wyposażenia starego młynu, który został zaadoptowany na potrzeby sali konferencyjnej, stołówki oraz pokoi noclegowych. Hostel będzie głównie przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz turystów, którzy cenią walory przyrody i klimat zabytków, a niekoniecznie komfort i wygodę

Ponadto delegacja spotkała się z przedstawicielami i członkami Stowarzyszeń Krwiodawców, którzy chętnie i licznie podejmują różne działania na terenie gminy Massarosa. Stowarzyszenia te współpracują ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Fratres w Łużnej. Jak wynikało
z prowadzonych rozmów członkowie stowarzyszeń w formie wolontariatu angażują się bardzo aktywnie w liczne inicjatywy. Są to też działania, które zapewniają im dochód przeznaczony na potrzeby stowarzyszenia.

Delegacja została przyjęta bardzo serdecznie i z dużym entuzjazmem, a cały pobyt przebiegał w miłej i rodzinnej atmosferze. W trakcie pobytu, przemówień i spotkań zostało wypowiedzianych bardzo dużo miłych i ciepłych słów na temat wzajemnej współpracy i coraz chętniej podejmowanych wspólnych działań. Mamy zapewnienie, że Burmistrz Gminy Massarosa wraz z przedstawicielami samorządu zaszczycą nas swoją obecnością na uroczystości 100-lecia Bitwy od Gorlicami w maju 2015 roku. Również planuje się, że w tym roku dzieci i młodzież włoska w ramach projektu odwiedzą naszą gminę.