100 lecie przełamania frontu na Wzgórzu Pustki

W czasie I wojny światowej przez miejscowości dzisiejszej Gminy Łużna tj. Mszankę, Wolę Łużańską, Łużną i Biesną przebiegała linia frontu. Dziś mija 100 lat od tych krwawych wydarzeń, które miały przełomowe znaczenie dla przełamania frontu wschodniego.

Z tej okazji 1 maja 2015 roku w hali namiotowej przu Urzędzie Gminy odbył się koncert okolicznościowy w wykonaniu Królewskiej Orkiestry Symfonicznej z Wilanowa. Orkiestra, pod dyrekcją znakomitego dyrygenta Jacka Pawełczaka wraz z solistami Jackiem Silskim, Nicholasem Novi, Szczepanem Sorotą i Magdaleną Pawłowską wykonali między innymi takie pieśni patriotyczne jak: Warszawianka, Marsz Pierwszej Brygady, Przybyli ułani pod okienko.

Podczas występu orkiestrze towarzyszyli uczniowie i absolwenci szkoły muzycznej w Szalowej: Dawid Dusza, Tomasz Dusza i Arkadiusz Marszał. Część pieśni została wykonana wspólnie z chórem Cantabile z Łużnej. W trakcie koncertu po raz pierwszy zaśpiewany został utwór pt. "Wzgóze Pustki", który skomponował kompozytor Dominik Lasota, a słowa napisała Zofia Rząca. Całość spotkania poprowadziła aktor Tomasz Stockinger. Na scenie nie zabrakło również Dyrektora i założyciela Orkiestry – Andrzeja Rosy.

Królewska Orkiestra Symfoniczna z Wilanowa odwiedziła nas już po raz trzeci i zapewniła, że wrócą jak tylko nadaży się ku temu okazja. Koncert zakończyło wspólne odśpiewanie piesni "Żeby Polska była Polska" przez wszystkich solistów z chórem Cantabile. Zgromadzona publiczność była pod ogromnym wrażeniem, co zaowocowało trzykrotnym bisem.

Po zakończeniu części artystycznej odbył sie marsz "Światło dla Pokoju. Marsz Wolności" na cmentarz wojenny nr 123 Łużna - Pustki, by tam w zadumie pochylić czoła nad mogiłami poległych. Zapalone zostały znicze oraz odczytany Apel o Pokój i Apel Poległych. W tym samym czasie na każdym cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej na terenie Gminy Łużna zostały zapalone znicze.

 

W tym dniu również w Zespole Szkół w Łużnej został odznaczony przez Wojewodę Małopolskiego Pan Zbigniew Majcher. Wyróżnienie to zostało nadane za wieloletnią opiekę nad Cmentarzem Wojennym Nr 123 w Łużnej Pustki. Odznaczenie przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a podpisał żyjący jeszcze Władysław Bartoszewski.

2 maja 2015 roku

Tuż po godz.6,00 rano zawyły syreny strażackie, a po nich rozpoczęła się kanonada wybuchów na pamiątkę uczczenia 100-lecia walk o Wzgórze Pustki.

100 lat temu doszło do jednej z największych bitew I wojny światowej - Bitwy Gorlickiej. Szczególnie krwawe walki toczyły się na i wokół wzgórza Pustki w Łużnej. Z tej okazji na cmentarzu wojennym nr 123 odbyła się uroczystość z udziałem władz państwowych, samorządowych, korpusu dyplomatycznego i Wojska Polskiego. Uczestniczyli w nich podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski, wojewoda małopolski Jerzy Miller oraz marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa.Uroczysty apel poległych zgromadził wokół wojennych mogił przedstawicieli władz wojskowych i cywilnych, administracji rządowej i samorządowej, delegacje zagraniczne, kombatantów, organizacje społeczne i polityczne, mieszkańców Małopolski i turystów. Obecne były delegacje zagraniczne w tym: konsul generalny Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy, ambasador Republiki Chorwacji Andrea Bekić, konsul generalny Ukrainy w Krakowie Witalij Maksimenko, konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Krakowie Viktor Kolesnikov, konsul generalny Republiki Słowacji w Krakowie Ivan Škorupa. Władze lokalne reprezentowane były przez: starostę gorlickiego Karola Górskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego Marka Bugno, burmistrza Gorlic Rafała Kuklę, przewodniczącego Rady Miasta Gorlice Krzysztofa Wrońskiego,Wójta Gminy Łużna Kazimierza Krok, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztofa Kotowicza. Nie zabrakło również posłów, senatorów oraz przedstawicieli stowarzyszeń.

Okolicznościowy list do uczestników uroczystości wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który rocznicowe wydarzenia objął patronatem honorowym. „Obchody 100-lecia I wojny światowej to okazja do wspólnego, europejskiego namysłu nad cierpieniem milionów ludzi wywołanym polityką imperialnych ambicji i siłowej konfrontacji. To czas refleksji nad drogami prowadzącymi do dialogu i pokoju, do rozwijania międzynarodowego ładu w oparciu o poszanowanie praw narodów i jednostek” – napisał prezydent.

Podczas przemówienia wiceminister Maciej Jankowski zwrócił uwagę na tragizm Polaków, który w okresie I wojny światowej miał wymiar szczególny. W okresie, gdy państwo polskie nie istniało na mapach świata, zamieszkujący trzy różne zabory rodacy, wcielani byli do różnych armii. Musieli w obcych mundurach walczyć po obu stronach frontu. „Symbolem tego jest Bitwa Gorlicka. Stanęły w niej naprzeciw siebie połączone wojska niemieckie i austro-węgierskie oraz siły armii carskiej. W szeregach każdej z walczących stron byli żołnierze polskiej narodowości. Bitwa pod Gorlicami rozpoczęła jednak wieki przełom. Już parę miesięcy później rosyjskie wojska opuściły Warszawę. Odradzały się polskie uczelnie, powstawały szkoły, zawiązywała administracja”–dodał.
„Długa była droga do uzyskania Niepodległości, ale ten krok został poczyniony.Ta wojna przyniosła wiele nieszczęść, ale przyniosła też wolność. Musimy o tym pamiętać, kiedy oceniamy wydarzenia tamtych lat”-powiedział wiceminister Maciej Jankowski.

Upamiętnianie tak ważnych wadarzeń dla Polaków z jednej strony stanowi znakomitą lekcję historii a z drugiej strony pozwala na budowanie relacji opartej na wzajemnym szacunku pomiędzy europejskimi narodami.

Modlitwę ekumeniczną odprawili kapelani wojskowi różnych wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Uroczystą oprawę apelu poległych zapewniła kompania honorowa 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich wraz z Orkiestrą Wojskową z Rzeszowa. Po salwie honorowej delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym ofiary I wojny światowej.

Po uroczystościach centralnych i Apelu Poległych jego uczestnicy udali się do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach na uroczysty koncert jubileuszowy.

Przez dwa dni można było oglądać wystawy, militaria i pamiątki pochądzące z czasów wielkiej wojny, można też było korzystać z potraw kuchni polowej.