Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W miejscowości Wola Łużańska (działka numer 164, była baza kółka rolniczego) utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK świadczy usługi w zakresie bezpłatnego odbioru następujących frakcji odpadów:
1) papier,
2) metal,
3) plastik,
4) szkło,
5) odpady zielone i biodegradowalne,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,
8) zużyte opony,
9) meble i odpady wielkogabarytowe,
10) odpady niebezpieczne.

Do PSZOK mogą być dostarczane odpady wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łużna. Przyjęcie odpadów odbywa się po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Łużna. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 >>> Szczegółowy regulamin PSZOK <<<


Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2020 roku


22 lutego (sobota) – od 8:00 do 12:00

26 lutego (środa) - od  11:00 do 17:00

04 marca  (środa) – od  11:00 do 17:00

14 marca  (sobota) – od 8:00 do 12:00

18 marca  (środa) – od  11:00 do 17:00

25 marca  (środa) – od  11:00 do 17:00

01 kwietnia (środa) – od 11:00 do 17:00

08 kwietnia (środa) – od 11:00 do 17:00

18 kwietnia (sobota) – od 8:00 do 12:00

29 kwietnia (środa) – od  11:00 do 17:00

06 maja (środa) – od 11:00 do 17:00

16 maja (sobota) – od 8:00 do 12:00

20 maja (środa) – od  11:00 do 17:00

27 maja  (środa) – od  11:00 do 17:00

03 czerwca (środa) – od11:00 do 17:00

10 czerwca (środa) – od11:00 do 17:00

20 czerwca (sobota) – od 8:00 do 12:00

24 czerwca (środa) – od11:00 do 17:00