Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady;
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe
 • odpady tekstylne i odzież.

Do PSZOK mogą być dostarczane odpady wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łużna. Przyjęcie odpadów odbywa się po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Gminy Łużna. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 >>> Szczegółowy regulamin PSZOK <<<

>>>Załącznik 1 do Regulaminu - Przyjęcie odpadów na PSZOK<<<

>>>Załącznik 2 - upoważnienie do oddania śmieci<<<

>>>Załącznik 3 - Protokół odmowy przyjęcia śmieci<<<


Harmonogram otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w 2021 roku


 

07 stycznia (czwartek) – od 10:00 do 16:00

13 stycznia (środa) – od 10:00 do 16:00

20 stycznia (środa) – od 10:00 do 16:00

27 stycznia (środa) – od 10:00 do 16:00

 

03 lutego (środa) – od 10:00 do 16:00

10 lutego (środa) – od 10:00 do 16:00

17 lutego (środa) – od 10:00 do 16:00

24 lutego (środa) – od 10:00 do 16:00

 

03 marca (środa) – od 10:00 do 16:00

10 marca (środa) – od 10:00 do 16:00

17 marca (środa) – od 10:00 do 16:00

24 marca (środa) – od 10:00 do 16:00

31 marca (środa) – od 10:00 do 16:00

7 kwietnia (środa) – od 12:00 do 18:00

14 kwietnia (środa) – od 12:00 do 18:00

21 kwietnia (środa) – od 12:00 do 18:00

28 kwietnia (środa) – od 12:00 do 18:00

 

5 maja (środa) – od 12:00 do 18:00

12 maja (środa) – od 12:00 do 18:00

19 maja (środa) – od 12:00 do 18:00

26 maja (środa) – od 12:00 do 18:00

 

2 czerwca (środa) – od 12:00 do 18:00 

9 czerwca (środa) – od 12:00 do 18:00

16 czerwca (środa) – od 12:00 do 18:00

23 czerwca (środa) – od 12:00 do 18:00

30 czerwca (środa) – od 12:00 do 18:00

 

7 lipca (środa) – od 12:00 do 18:00

14 lipca (środa) – od 12:00 do 18:00

21 lipca (środa) – od 12:00 do 18:00

28 lipca (środa) – od 12:00 do 18:00

 

4 sierpnia (środa) – od 12:00 do 18:00

11 sierpnia (środa) – od 12:00 do 18:00

18 sierpnia (środa) – od 12:00 do 18:00

25 sierpnia (środa) – od 12:00 do 18:00

 

1 września (środa) – od 12:00 do 18:00 

8 września (środa) – od 12:00 do 18:00

15 września (środa) – od 12:00 do 18:00

22 września (środa) – od 12:00 do 18:00

29 września (środa) – od 12:00 do 18:00