Stawki opłat oraz deklaracje na 2018 rok

W 2018 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 

Nieruchomości zamieszkałe

7,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

15,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany).


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.


 

Nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje):

 

23,00 zł za pojemnik o pojemności 0,12 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany),

14,00 zł za pojemnik o pojemności 0,12 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

200,00 zł za pojemnik o pojemności 1,1 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany),

110,00 zł za pojemnik o pojemności 1,1 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

1.150,00 zł za pojemnik o pojemności 7 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany),

700,00 zł za pojemnik o pojemności 7 m3, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchości niezamieszkałych(firmy, instytucje)