Stawki opłat oraz deklaracje na 2021 rok

 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wynoszą:

 

Nieruchomości zamieszkałe:

 

  • 20 zł miesięcznie od mieszkańca – w przypadku braku kompostownika
  • 17 zł miesięcznie od mieszkańca – w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.


 

Nieruchomości niezamieszkałe (budynki będące własnością Gminy Łużna i jednostki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Łużna)

worek o pojemności 120 litrów – 18,19 zł

pojemnik o pojemności 120 litrów – 6,34 zł

pojemnik o pojemności 1100 litrów – 58,21 zł


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchości niezamieszkałych.