Podstawa prawna

 

  1. Ustawa z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.
  2. Uchwała Nr 54/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30. marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łużna.
  3. Uchwała Nr 79/15 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego.