Kolejne pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Naszej Gminy

W dniu 29 kwietnia w Ropie Wójt Gminy Łużna - Mariusz Tarsa odebrał z rąk pani Barbary Bartuś - Poseł na Sejm RP oraz I Wicewojewody Małopolskiego Józefa Leśniaka czeki potwierdzające przyznanie naszej Gminie dofinansowania w kwocie 1 000 000 zł w ramach

 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 768 999,75 zł jako wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nazywanego dawniej Funduszem Dróg Samorządowych. To już kolejne wsparcie, jakie otrzymała nasza Gmina z tzw. tarczy antycovidowej dla samorządów.

To także trzeci raz kiedy skutecznie sięgamy po środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Uzyskane wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych umożliwi nam m.in. remont budynku Szkoły Muzycznej oraz przedszkola w Szalowej, budowę oczyszczalni ścieków w centrum Łużnej, a także rozpoczęcie działań zmierzających do remontu dawnego budynku poczty oraz budowy sieci wodociągowej na terenie Mszanki.

Dzięki inicjatywie rządu oraz premiera Mateusza Morawieckiego powołującej Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych możemy w tych trudnych czasach, podejmować kolejne inwestycje niezbędne dla poprawy życia naszych mieszkańców.

To właśnie wielomilionowe wsparcie pozwala zażegnać problemy znane od lat, z którymi borykano się jeszcze we wcześniejszych kadencjach. Teraz mamy możliwość dorównania innym.

Należy pamiętać jednak, że każde pozyskane środki to efekt pracy pracowników gminy, projektantów oraz dobrej współpracy z Radą Gminy. Każda inwestycja ma swój początek w projekcie, bez którego nie udałoby się nam skutecznie sięgać po środki.

Za zrozumienie naszych potrzeb i problemów w szczególności dziękuję administracji rządowej, którą w naszym województwie reprezentuje Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski.

Podziękowania kieruję także na ręce wszystkich parlamentarzystów, a w sposób szczególny dla Barbara Bartuś - Poseł na Sejm RP, która z troską i zaangażowaniem traktuje sprawy naszej gminy, powiatu, ale i całego regionu.

Warto wspomnieć, że z obecnego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg skorzystał Powiat Gorlicki. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości ponad 3 milionów złotych realizowana będzie modernizacja drogi powiatowej w Szalowej.

Serdecznie dziękujemy!

 


fot. M.Książkiewicz / luzna24.pl