Ewakuacje szkół w Gminie Łużna

W dniach od 05.10.2021 do 07.10.2021r. na terenie Gminy Łużna zorganizowano i przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji w szkołach na terenie Gminy Łużna.

 

Celem zorganizowania ćwiczeń z ewakuacji było zapoznanie młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz personelu pomocniczego z różnymi sytuacjami mogącymi wystąpić na terenie obiektów szkolnych /pożary, podłożenie materiałów wybuchowych, fałszywe alarmy i ich skutki, zachowanie się młodzieży, nauczycieli oraz personelu pomocniczego podczas poszczególnych zagrożeń/.

Na terenie Gminy Łużna w nadzór nad ewakuacjami sprawowały: Państwowa Straż Pożarna w  Gorlicach, Ochotnicze Straże Pożarne z poszczególnych sołectwach oraz Wójt Gminy Łużna.

Instruktażu na ewakuacjach udzielali strażacy z PSP Gorlice.

Przebieg ewakuacji w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiał się następująco:

  1. Zespół Szkolono-Przedszkolny nr 1 w Łużnej – przeprowadzono ewakuację w dniu 05.10.2021r – udział wzięło łącznie 361 osób.
  2. Szkoła Podstawowa w Szalowej – przeprowadzono ewakuację w dniu 05.10.2021r – udział wzięło łącznie 213 osób.
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance – przeprowadzono ewakuację w dniu 06.10.2021r – udział wzięło łącznie 112 osób.
  4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej – przeprowadzono ewakuację w dniu 06.10.2021r – udział wzięło łącznie 93 osoby.
  5. Szkoła Podstawowa w Biesnej – przeprowadzono ewakuację w dniu 07.10.2021r – udział wzięło łącznie 48 osób.
  6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej – przeprowadzono ewakuację w dniu     07.10.2021r – udział wzięło łącznie 63 osoby.
  7. Szkoła Podstawowa Bieśniku – przeprowadzono ewakuację w dniu 07.10.2021r – udział wzięło łącznie 38 osób.

Łącznie w zorganizowanych 7 ewakuacjach na terenie Gminy Łużna udział wzięło 928 osób /w tym uczniów, nauczycieli i personelu pomocniczego/.


GALERIA: