KOMUNIKAT w sprawie instalacji odnawialnych źródeł energii

Wójt Gminy Łużna prosi wszystkich mieszkańców, którzy w roku 2020 i 2021 otrzymali dofinansowanie na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła do c.w.u. i kotłów na biomasę o odebranie w Urzędzie Gminy Łużna (pok. 7) kart gwarancyjnych ww. instalacji.