Organizacja Urzędu

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY ŁUŻNA:

Urząd Stanu Cywilnego

Małgorzata Król-Hudzik

- pokój Nr 2; tel. 18 354-30-39 wew. 302

krolm@luzna.pl

Stanowisko ds. Kadrowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dawid Wresiło

- pokój Nr 3; tel. 18 354-30-39 wew. 303

wresilod@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu;

Barbara Rafa

-pokój Nr 111; tel. 18 354-30-39 wew. 111

rafab@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy, organizacji pozarządowych, kultury fizycznej i sportu;

Halina Stępień

- pokój Nr 103; tel. 18 354-30- 39 wew. 103

stepienh@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami;

Ewelina Sobolewska

- pokój Nr 115; tel. 18 354-31-65 wew. 114

sobolewskae@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych;

Marian Boruch

- pokój Nr 9; tel. 18 354-31-65 wew. 309

boruchm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. promocji oraz obsługi GKRPA;

Paulina Kwaśniak-Karp

- pokój Nr 102; tel. 18 354-31-65 wew. 101

karpp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych z funduszy Unii Europejskiej;

Anna Górska

- pokój Nr 102; tel. 18 354-31-65 wew. 102

gorskaa@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

Wresiło Dawid

- pokój Nr 3; tel. 18 354-30-39 wew. 303


wresilod@luzna.pl
 

Sprawy wojskowe, obrony cywilnej, obronne i zarządzania kryzysowego;

Zygmunt Ziobrowski

- pokój Nr 204; tel. 18 354-30-39 wew. 204

ziobrowskiz@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Eko-Doradca

Daniel Klimek

- pokój Nr 7; tel. 18 354-30-39 wew. 307

klimekd@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. Wodno - kanalizacyjnych i obsługi komunalnej Gminy

Małgorzata Cetnarowska

- pokój Nr 7; tel. 18 354-30-39 wew. 307

cetnarowskam@luzna.pl
 

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Łukasz Kwaśnik

- pokój Nr 4; tel. 18 354-31-66 wew. 304

kwasnikl@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. remontów i modernizacji obiektów gminnych;

Maria Waląg

- pokój Nr 10; tel. 18 354-31-66 wew. 310

walagm@luzna.pl

Stanowisko pracy ds.ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku

Joanna Drożdż

- pokój Nr 8; tel. 18 354-31-66 wew. 308

drozdzj@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Krystyna Świniarska

 

- pokój Nr 107, tel. 18 354-31-65 wew. 107

swiniarskak@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Paulina Mól

 

- pokój Nr 108, tel. 18 354-31-65 wew. 108

molp@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Elżbieta Michalik

- pokój Nr 107, tel. 18 354-31-65 wew. 106

michalike@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej;

Sylwia Iwańska

- pokój Nr 7, tel. 18 354-31-65 wew. 202

iwanskas@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, zaświadczeń;

Barbara Ziobrowska

- pokój Nr 11, tel. 18 354-31-66 wew. 311

ziobrowskab@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, zaświadczeń;

Maria Żarnowska-Tokarska

pokój Nr 11, tel. 18 354-31-66 wew. 313

zarnowskam@luzna.pl

Stanowisko pracy ds. cmentarzy i opieki nad miejscami pamięci;

Dusza Wiesław

- pokój Nr 4; tel. 18 354-31-65 wew. 304

duszaw@luzna.pl

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, Informatyk;

Grzegorz Wałęga

- pokój Nr 204; tel. 18 354-30-39 wew. 204

walegag@luzna.pl

Radca prawny (w poniedziałki);

Izabela Piotrowska - Mruk

Konrad Katarzyński