Do pobrania

 

 

Dokumenty wymagane do zgłoszenia demontażu pokrycia dachowego (azbestowego)


 

Deklaracja przystąpienia do projektu.

 

Regulamin projektu.

Wniosek beneficjenta - Załącznik Nr 6.

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością - Załącznik Nr 15.

Regulamin pomocy rzeczowej dla beneficjentów projektu.

 

Dodatkowo należy dołączyć :

- Kopię akty własności z numerem działki na której znajduje się budynek do demontażu pokrycia azbestowego.


 

Dokumenty wymagane do zgłoszenia usunięcia gruzu azbestowego


 

Deklaracja przystąpienia do projektu.

 

Regulamin projektu.

Wniosek beneficjenta - Załącznik Nr 6.

Oświadczenie o usunięciu wyrobów zawierających azbest  - Załącznik Nr 14.

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością - Załącznik Nr 15.