Konkurs szopek bożonarodzeniowych rozstrzygnięty

W dniu 18 grudnia Jury oceniło szopki, które wzięły udział w dorocznym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom oraz pogratulować pięknych prac wykonanych z dużym nakładem pracy i pomysłowością.
 
Wszystkie szopki były piękne, jednak Konkurs rządzi się swoimi prawami i Jury musiało wybrać laureatów.
Poniżej przedstawiamy protokół Jury.
Bardzo prosimy laureatów oraz wszystkich uczestników, aby zgłaszali się po odbiór nagród i swoich szopek w dniach od 28 do 30 grudnia, w godz. od 10 do 14. 
 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom pozostając z nadzieję, że w przyszłym roku znów wezmą udział w konkursie, a my będziemy mogli podziwiać piękne, tradycyjne szopki świąteczne.
 

PROTOKÓŁ JURY

GMINNEGO KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

z dnia 18.12.2020 r.

Dnia 18 grudnia 2020 roku w Łużnej  Jury Konkursu oceniło prace zgłoszone do  Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, którego Organizatorami byli Wójt Gminy Łużna oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej.

Celem konkursu było:

  • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
  • pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
  • prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz ich uzdolnień plastycznych;
  • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

Do Konkursu zgłoszono 7 prac, które oceniło JURY w składzie:

1. Mariusz Tarsa  - Wójt Gminy Łużna

2. Marta Michalik – nauczyciel plastyki

3. Mirosław Rząca - plastyk

W wyniku oceny zgodności poszczególnych prac z wymogami Regulaminu  Jury kierując się takimi kategoriami jak: ogólne wrażenie artystyczne,  oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych), wkład pracy, estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)  przyznało  następujące miejsca i nagrody:

- dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymują: 

  • Joanna Janusz, reprezentująca Zespół Szkolno – Przedszkolny -  Samorządowe Przedszkole w Mszance.
  • Julia Szura, reprezentująca Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mszance.

- drugie miejsce otrzymuje praca zbiorowa Anity Klimek i Justyny Myśliwiec, reprezentująca Zespół Szkolno Przedszkolny  Nr 1 w Łużnej.

- trzecie miejsce otrzymuje: Maja Myśliwiec reprezentująca  Niepubliczne Przedszkole „TUPTUŚ” w Łużnej.

W konkursie przyznano także trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymują:

- praca zbiorowa  grupy „Sowy - mądre głowy” z Niepublicznego  Przedszkola  „TUPTUŚ” w Łużnej.

- praca zbiorowa Ksawerego i Marcela Szury reprezentująca  Zespół Szkolno Przedszkolny w Biesnej.

- praca zbiorowa: Mileny i Oliwii Proszak reprezentująca Zespół Szkolno – Przedszkolny, w Mszance.

Protokół Jury wraz z listą  osób nagrodzonych oraz galerią fotograficzną prac konkursowych będzie udostępniony na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej www.gok.luzna.pl oraz stronie internetowej Gminy Łużna www.luzna.pl/ 

Nagrody oraz ocenione prace konkursowe będą do odebrania w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej, po uprzednim ustaleniu terminu odbioru,  telefonicznie,  pod nr 509054910.

Organizatorzy pragną  złożyć wszystkim uczestnikom serdeczne gratulacje i podziękowanie za udział w tegorocznym konkursie. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, a także opiekunom i nauczycielom, którzy służyli dzieciom swoim doświadczeniem i pomocą.  Jury zauważyło dużą różnorodność użytych materiałów, staranność i pomysłowość w wykonaniu przedstawionych do konkursu szopek.  Pomimo utrudnień związanych z panującą epidemią Covid 19, w tegorocznym konkursie udział wzięła dosyć liczna grupa osób. Świadczy to o tym, że wykonywanie w okresie  Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szopek bożonarodzeniowych jest w naszej gminie tradycją ciągle żywą.

Organizatorzy  zwracają  się do mieszkańców  gminy   z  ogromną  prośbą, o kultywowanie tej pięknej  tradycji, a także zachęcają do czynnego udziału  w konkursach organizowanych w następnych latach.

 

Na tym protokół zakończono.

 

GALERIA: