Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP obradował w Biesnej

W piątek 11 czerwca 2021 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej z Biesnej (gm. Łużna, pow. gorlicki) obradował Małopolski Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdania oraz poddano analizie plany. Zarząd zajął również stanowisko w sprawie projektu ustawy o OSP a także uhonorowano zasłużonych strażaków

Posiedzeniu przewodniczył Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Krzysztof Kosiba. W posiedzeniu udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska dh Edward Siarka, Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego dh Łukasz Smółka, Prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek oraz Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz. Obecni byli także samorządowcy, radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Starosta Gorlicki Maria Gubała wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Gorlickiego Witoldem Kochanem a także Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa oraz Przewodniczący Rady Gminy Łużna Tomasz Ptaszek wraz z Sekretarzem Gminy Łużna Teresą Burkot.

Po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności statutowej i finansowej, Zarząd zajął stanowisko w sprawie projektu ustawy o OSP. Stanowisko opracowane przez zespół powołany przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie wywołało żwawą dyskusję. W stanowisku wyrażono optymizm z chęci ustawowego uregulowania spraw strażackich zwracając uwagę na wątpliwości i niebezpieczeństwa.

Zarząd wysłuchał ponadto informacji Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na temat współpracy z OSP w roku 2020 oraz planów za rok 2021 w zakresie dofinansowań działalności operacyjnej OSP a także podjął ustalenia w sprawie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ogniwach Związku.

Podczas posiedzenia uhonorowano zasłużonych strażaków. Wręczone zostały odznaczenia państwowe oraz korporacyjne. Odznaczeni zostali:
- Srebrny Krzyż Zasługi: dh Andrzej Tylawski
- Brązowy Krzyż Zasługi: dh Stanisław Bara, dh Józef Bogusz
- Brązowa Odznaka Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej: asp. sztab w st. spocz. Piotr Szczerba
- Złoty Znak Związku OSP: dh Stanisława Szczerba, dh Stefan Chawryłczak, dh Stanisław Cichoń
- Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza: dh Edmund Białoń
- Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Maria Gubała, dh Przemysław Wszołek
- Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Jadwiga Wójtowicz, Mariusz Tarsa
- Odznaka Honorowa PCK III stopnia: dh Krzysztof Kosiba
- Medal Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Gorlickiej: dh Adam Rzemiński, dh Władysław Kucharski, dh Andrzej Gwiazdonik, dh Adam Domagała, dh Grzegorz Ziarno, dh Józef Cholewka, st. bryg. w st. spocz. Marek Bębenek

Posiedzenie Zarządu uświetnił koncert orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.


Źródło: https://zosprp.gorlice.pl/