Pszczelarze z Łużnej podsumowali kolejny rok

W niedzielę 10 lipca w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej odbyło się zebranie Koła Pszczelarzy w Łużnej, na którym brać pszczelarska podsumowała rok 2020 w swoich pasiekach.

 

Coroczne zebranie pszczelarzy Gminy Łużna uświetnili zaproszeni Goście : Członek Zarządu Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu – Jacek Siedlarz, Wójt Gminy Łużna – Mariusz Tarsa, Sołtys Sołectwa Łużna – Barbara Tabiś oraz  Radny Sołectwa Biesna – Józef Bogusz.

Zebranie otworzył o godz. 15:00 Prezes Koła Pszczelarzy w Łużnej Zygmunt Zawiślak który przywitał zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych pszczelarzy następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Przedstawił propozycje przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.

Zgodnie z przyjętym porządkiem nastąpiło przedstawienie sprawozdania z działalności Prezesa Koła,

Poinformował on że Koło Pszczelarzy liczy 40 członków, w nowym okresie przyjęto trzech nowych członków a łączna liczba posiadanych przez nich rodzin to 903, działalność w okresie pandemii była mocno ograniczona przez co nie odbyły się żadne szkolenia ani wyjazdy do pasiek pokazowych lub szkoleniowych jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Na terenie nie wystąpiły ogniska chorób pszczelich, jednak zwrócono uwagę na przypadki podtruwania pszczół przez nieprawidłowo wykonywane opryski upraw na polach.

Następnie zostało przedstawione sprawozdanie finansowe przez skarbnika oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Po przedstawieniu sprawozdań odbyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu – zgromadzeni pszczelarze udzielili jednogłośnie absolutorium, za co serdecznie podziękował prezes – Zygmunt Zawiślak mówiąc iż jest to dla niego sygnał że swoją pracę wykonuje dobrze i będzie nadal pracował dla dobra okolicznych pszczelarzy. Poprosił także o wręczenie legitymacji nowym członkom koła którego dokonał Pan Jacek Siedlarz Członek Zarządu KZP w Nowym Sączu, pogratulował on nowym członkom oraz  udzielił informacji na temat wniosku o Sprzedaż Bezpośrednią – jak przygotować się do tego pozwolenia oraz jak urządzić pracownię pszczelarską.

Następnie głoś zabrał Wójt Gminy Łużna – Mariusz Tarsa – podziękował on za zaproszenie oraz wyraził zadowolenie, że mógł się spotkać z pszczelarzami – szczególnie po tak długiej przerwie spowodowanej pandemią. Podziękował pszczelarzom za tak ważną działalność dla życia ludzi oraz środowiska naturalnego jaką prowadzą, zapewnił o wsparciu swoim oraz Gminy Łużna dla pszczelarstwa.  Mówił o programie „Małopolska Pszczoła” – jest to program polegający na finansowaniu działań pro ekologicznych, min. działań polegających na nasadzeniach roślin miododajnych o które mogą się starać stowarzyszenia, poinformował także, że urząd Gminy wystąpił do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z propozycją założenia „łąki kwietnej” – łąka ta powstanie w Biesnej na obszarze parku podworskiego w okolicy Szkoły Podstawowej.

Następnie głos zabrali p. Barbara Tabiś – Sołtys Sołectwa Łużna oraz Józef Bogusz – Radny Sołectwa Biesna którzy podziękowali za zaproszenie oraz życzyli pszczelarzom jak największych zbiorów miodu i jak najwięcej rodzin pszczelich.

Foto: G.Wałęga